border= border=

  Prof.Dr. İlhan ULUSAN

  Prof. Dr. Mehmet İlhan ULUSAN, 1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1965 yılında Alman Lisesi’ni, 1969 yılında ise, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 20.12.1969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk Asistanı olan Prof. Dr. ULUSAN, 1976’da “Medeni Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı” adlı doktora tez çalışmasının kabulü ile “Hukuk Doktoru” unvanını kazandı. 1982 yılının Mart ayında “İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu” adlı doçentlik tezini tamamlayarak tevdi etti ve 05.11.1982 tarihinde, doçentlik için gerekli sınavları başararak “Doçent” unvanını kazandı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında “Profesör” unvanını elde etti.1973 – 1974 yıllarında Federal Almanya’da Bonn Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, 1979 – 1980 yıllarında Avusturya’da Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bilimsel inceleme ve araştırmalarda bulundu. Kuruluşlarından itibaren Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim-öğretim görevlerini ifa etti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında emekli olan Prof. Dr. ULUSAN, aynı yıl İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kurucu öğretim üyesi olarak yer alarak çalışmaya başladı. Bu eğitim kurumunda Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Fakülte ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Senato Üyeliği görevlerini uzun yıllar sürdürdü. 2005-2009 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Halen adı geçen Üniversitede Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmaktadır. Ayrıca 2012 yılından itibaren Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (FİHAMER) Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

  Prof. Dr. ULUSAN 1970 yılında, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Seminer Yarışması ikincilik ödülü almıştır. 15.03.2013 tarihinde ise “Avusturya Cumhuriyeti Birinci Derece Bilim ve Sanat Nişanı (Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse) kendisine törenle takdim edilmiştir.

  Uzun yıllar İstanbul Barosunda avukatlık yapmış, Türkiye İş Bankası İstanbul Bölge Hukuk Müşavirliği’nde görev ifa etmiş bulunan Prof. Dr. ULUSAN, iki yıl süreyle “Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı”nda başkan olarak çalışmıştır. Prof. Dr. ULUSAN, ayrıca, “Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Akademisi (International Academy of Comparative Law)”, ”Türk Alman Hukukçular Derneği” ve “Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı (ALKEV) üyesidir. Prof. Dr. ULUSAN’ın Türkçe ve Almanca yazılmış ve basılmış çok sayıda eseri vardır. Bu eserlerin hemen tamamına atıfta bulunulmuştur. Uzun yıllar boyunca yürüttüğü idari ve eğitim-öğretim faaliyetleri çerçevesinde yaptığı bilimsel yayınların yanı sıra çok sayıda doktora ve yüksek lisans tez danışmanlıklarını yürütmüş, organize ettiği ulusal ve uluslar arası yayınların editörlüğünü yapmıştır.

  1980 yılından itibaren başta İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile belirli aralıklarla düzenlenen Hukuk Haftalarının gerçekleştirilmesinde, yürütülmesinde ve sürdürülmesinde düzenleyici olarak etkin görevler üstlenmiştir. Halen “Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku’nda Gelişim ve Özel Hukuk Reformu Araştırma Merkezi” nezdinde bilimsel faaliyetlerini sürdüren çalışma grubunun üyesidir. Almanca ve İngilizce bilen Prof. Dr. Mehmet İlhan ULUSAN, evli ve iki çocuk babasıdır. 

  << TÜM KADROMUZ