border=  border=

    Yrd.Doç.Dr. Ömer KORKMAZ

    15 Ocak 1967 Oltu Erzurum doğumlu olup, 1989 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında aynı fakültede Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1990-1991 yılları arasında avukatlık stajını tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. Ayferi Göze nezdinde başladığı yüksek lisans çalışmasını, 1995 yılında “Dante Alighieri’nin Siyaset Felsefesi” konulu teziyle Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 1996-2004 yılları arasında Yükseköğrenim Kanunu’nun 35. maddesi çerçevesinde görevlendirildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 1998 ve 2002 yıllarında Alman Akademik Değişim Kurumu (DAAD) bursu ile dil bilgisini geliştirmek ve doktora kaynak araştırması yapmak üzere Almanya’da (Murnau/München ve Leipzig) bulundu. Leipzig Üniversitesi’nde Prof. Dr. Helmut Goerlich ile çalıştı. Temmuz-Ağustos 2000’de kısa dönem askerlik görevini Samsun Sahra Sıhhiye Okul Komutanlığı’nda tamamladı. 2004 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Prof. Dr. Bahri Öztürk nezdinde hazırladığı ve Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Timur Demirbaş, Prof. Dr. Melda Sur ve Yrd. Doç. Dr. Esra Atalay’dan oluşan jüri tarafından oybirliği ile başarılı bulunan “Düşünce Özgürlüğü ve Sınırları” başlıklı tezi ile doktor unvanını aldı. Aynı yıl Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevine tekrar atandı. 2005 yılında Diyarbakır Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu üyeliğinde “üniversite temsilcisi” olarak bulundu. 2006 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçentlik kadrosuna atandı ve bu anabilim dalının başkanlığına getirildi. 2006 yılında Berlin/Almanya’da yayınlanan “Die Menschenrechte als Grundlage für eine gesamteuropäische Rechtsentwicklung und ihr Einfluss auf das Strafrecht, das Öffentliche Recht und das Zivilrecht” adlı eserin yayınlayanları arasında yer aldı. Aynı yıl bir süreliğine dekan yardımcılığı görevini yürüttü. Bu yıllarda Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde Genel Devlet Teorisi, İnsan Hakları Hukuku ve Eğitim Fakültesi bünyesinde Vatandaşlık Bilgisi, Hukuka Giriş, Avrupa Birliği ve Küreselleşme derslerini okuttu. 2008 yılından beri İzmir Barosu Dergisi Hakem Heyeti üyeliği yapmaktadır. Eylül 2009’da İstanbul Kültür Üniversitesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. Halen bu üniversite bünyesinde Hukuk Fakültesi’nde Genel Kamu Hukuku, Meslek Yüksek Okulu’nun çeşitli bölümlerinde Hukuka Giriş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde de “Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi” ve “Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü ve Sınırları” başlıklı yüksek lisans derslerini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

    << TÜM KADROMUZ