border=  border=

    Yrd. Doç.Dr. Cemil SİMİL

    2001 yılında lise öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi'nde başarıyla tamamlayan Cemil SİMİL, aynı yıl İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni burslu olarak kazanmış ve  2006 yılında mezun olmuştur.  İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı'nda "Belirsiz Alacak Davası" konusunda doktroaz tezini 2012 Aralık ayında tamamlayan Cemil SİMİL, halen Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku bilim dallarında öğretim üyesiolarak çalışmaktadır. Almanca bilmektedir.

    << TÜM KADROMUZ