border= border=

  Yrd. Doç. Dr. Gizem AKYOL

   

   

   

                                                                        

  1.      Adı Soyadı              :    Gizem AKYOL                 

  2.      Doğum Tarihi        :     29. 08. 1980

  3.      Unvanı                :       Yrd. Doç. Dr.

  4.      Öğrenim Durumu :      Doktora

   

  Derece

  Alan

  Üniversite

  Yıl

   

  Lisans

   

  Türk Dili ve Edebiyatı

   

  Adnan Menderes Üniversitesi

   

  1998-2002

   

  Y. Lisans

   

  Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

   

   

  Balıkesir Üniversitesi

  2003-2005

   

   

  Doktora

   

   

   

  Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

  Balıkesir Üniversitesi

   

  Adam Mickiewicz University

  (Erasmus/2008-2009)

   

  2005-2011

   

   

   

  5.   Akademik Unvanlar

        Araştırma Görevlisi (2005-2011) Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

        Araştırma Görevlisi Doktor (2011) Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

        Okutman Doktor (2011-) İstanbul Kültür Üniversitesi

   

  Yardımcı Doçentlik Tarihi :

  Doçentlik Tarihi            :

  Profesörlük Tarihi        :

  6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

        6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

        6.2.  Doktora Tezleri

  7.     Yayınlar

        7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)     

         

        7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

                                    

                          7. 2. 1. “Yüz: 1981 Romanında Darbe İzleri”, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı: 14, Ekim 2016, ss. 7-23.

   

                          7. 2. 2. Ulusal Kimliğin İnşası Sürecinde Türk Romanında “Kötü Yol” İmajı Olarak Sinema, Yeni Türk Edebiyatı, Sayı: 7, Nisan 2013, ss. 173-181.

   

                          7. 2. 3. “Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Romanlarında Edebiyat Algısı ve Türk Edebiyatı’nın Dönemlerine Bakış”, Turkish Studies, Volume 7, Issue 3, ss. 173-181, Summer 2012, ss. 93-102.

   

                          7. 2. 4. “1923-1950 Arası Türk Romanında Osmanlı Toplumu”, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı: 3, Mart 2011, ss. 37-69.

   

   

        7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

        7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

        7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

                                      

                                     7. 5. 1.  Polonya’da Yeni Türk Edebiyatı Çalışmaları, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Sayı: 3, Ocak-Haziran 2010, ss. 203-216.

   

                                     

                                     7. 5. 2. Cahit Külebi’de ‘Anadolu’nun Kelime Alanı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 663, 3/2007, ss. 255-259.

   

                                      

        7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

   “Cumhuriyet Dönemi Romanlarında Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Değişim ve Mahremiyetin Dönüşümü”, Kültür ve Edebiyatta Cinsiyet, Cinsellik, Şiddet, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2015, ss. 63-73.

   

        7.7.  Diğer yayınlar (Kitaplar)

                          7. 7. 1. 1923-1950 Arası Türk Romanında Osmanlı İmajı, (basım aşamasında)

                          7. 7. 2. Ahmet Mithat Efendi/Çocuk Melekât-ı Uzviye ve Ruhiyesi (Haz.: Gizem Akyol), Dergâh Yayınları, 2016

                          7. 7. 3. Ahmet Mithat Efendi/Hikmet-i Peder (Haz.: Gizem Akyol), Dergâh Yayınları, İstanbul, 2014.

                          7. 7. 4. Ahmet Mithat Efendi/Peder Olmak Sanatı (Haz.: Gizem Akyol), Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013.

                          7. 7. 5. Ahmet Mithat Efendi/Ana ve Babanın Evlat Üzerindeki Hukuk ve Vezaifi (Haz.: Gizem Akyol), Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013.

   

  8.    Projeler  

  9.    İdari Görevler

  10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  11.  Ödüller

              Prof. Dr. Dr. Hc. Önder Öztunalı Bilim Ödülü, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2013.

   

  12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

   

  Akademik Yıl

  Dönem

  Dersin Adı

  Haftalık Saati

  Öğrenci Sayısı

  Teorik

  Uygulama

  2014-2015

  Güz

  Türkçe I

  (Uzaktan Öğretim)

  2

  -

  980

  Bahar

  Türkçe II

  (Uzaktan Öğretim)

  2

  -

  1100

  2015-2016

  Güz

  Türkçe I

  (Uzaktan Öğretim)

  2

  -

  1148

  Bahar

  Türkçe II

  (Uzaktan Öğretim)

  2

  -

  1170

   

   

  << TÜM KADROMUZ