border=  border=

    Doç.Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ

    1988 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında aynı fakültede Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1989-1990 yılları arasında avukatlık stajını tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. Saim Üstündağ nezdinde başladığı yüksek lisans çalışmasını, 1995 yılında “İhtiyati Tedirler” konulu teziyle Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk bölümünde doktora çalışmalarına başladı. 2000-2004 yılları arasında Yükseköğrenim Kanunu’nun 35. maddesi çerçevesinde görevlendirildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2000-2001 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi ile Münster Westfaelische Wilhelms Üniversitesi arasındaki Akademik Değişim Programı çerçevesinde dil bilgisini geliştirmek ve doktora kaynak araştırması yapmak üzere Münster-Almanya’da bulundu. 2002 yılında da üç ay süreyle Leipzig Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora tez çalışmalarını yürüttü. 2004 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez nezdinde hazırladığı ve Prof. Dr. Selçuk Öztek, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Polat Soyer, Doç. Dr. Oğuz Atalay ve Yrd. Doç. Dr. Sevilay Eroğlu’ndan oluşan jüri tarafından oybirliği ile başarılı bulunan “İflâs Masası” başlıklı tezi ile doktor unvanını aldı. Aynı yıl Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevine tekrar atandı. 2006 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçentlik kadrosuna atandı ve bu anabilim dalının başkanlığına getirildi. 2006-2009 yılları arasında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku derslerini okuttu. Eylül 2009’da İstanbul Kültür Üniversitesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. Halen bu fakülte bünyesinde İcra-İflâs Hukuku dersini yürütmektedir. Ulusal düzeyde yayınlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

    << TÜM KADROMUZ