border= border=

  Doç.Dr. Cem AKBIYIK

  04.03.1967 tarihinde İstanbul’da doğan Doç. Dr. Cem Akbıyık, 1986 yılında Saint-Benoit Erkek lisesini, 1990 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmecilik İhtisas programını bitiren Akbıyık, aynı yıl İ.Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. İsmet Sungurbey'in kürsüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde "Karma Bağışlama Kavramı ve Miras Hukukundaki Yeri" adlı çalışmasıyla yüksek lisans programını tamamladı. Aynı Enstitünün Özel Hukuk Bölümünde “Miras Sebebiyle İstihkak Davası” adlı tez çalışmasını tamamlayarak 2002 yılında Hukuk Doktoru unvanını alan Akbıyık, 30 Ocak 2004’ den bu yana, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve İstanbul Ticaret Odasında Medeni Hukuk ve Tüketici Hukuku alanlarında ders vermiş olan Doç. Dr. Cem Akbıyık, 2004-2007 Eğitim Öğretim yılları arasında TC. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen İst. Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki görevinin yanında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde de ders vermektedir. Doçentlik takdim tezi olarak hazırlamış olduğu “Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi” adlı kitabı, 2012 yılında yayınlanmıştır.

   

   

  << TÜM KADROMUZ