border=  border=

    Doç.Dr. Oğuz ŞİMŞEK*

    1987de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Doç. Dr. O.Şimşek, 1988 yılında aynı Fakülte’de Kamu Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu.. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora programını 1999 yılında tamamladı. Halen DEÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Doç. Dr. O.Şimşek’in temel çalışma alanları,Anayasa Hukuku, İnsan Hakları’dır. Doç. Dr. O.Şimşek’in başlıca çalışmaları arasında: Anayasa Hukuku Açısından Ailenin Korunması (Yüksek Lisans Tezi-DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü);Anayasa Hukukunda İnsan Onuru Kavramı ve Korunması (Doktora Tezi- DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ); Konut Dokunulmazlığı Temel Hakkı, İzmir Barosu Dergisi, 1998/4; 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun 4. Maddesine Göre Kayıt ve Verilerin İncelenmesi ve Kişisel Nitelikli Verilerin Korunması, İzmir Barosu Dergisi, 2001/1; Federal Alman Anayasa Hukukunda Temel Hakların Düşmesi, DEÜ  Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003; Grundzüge der Türkischen Grundrechtsordnung und ihre Bezüge zur EMRK, in: Leipziger Juristische Vorträge, (Hrsg. Von: Helmut Goerlich/Felix Böllmann), Leipzig 2003; Die Kommunikation zwischen Stat und Religionsgemeinschaften  - Der rechtliche Status des Präsidiums für Religionsangelegenheiten, in:  Zwischen Säkularität und Laizismus, Deutsch-Türkisch Forum für Staatsrechtslehre (hrsg.von: Deppenheuer/Dogan/Can), Köln 2005, Das Grundrecht auf Datenschutz aus verfassungsrechtlicher Sicht,in:  Die Menschenrechte als Grundlage für eine gesamteuraepische Rechtsentwicklung und ihr Einfluss auf das Strafrecht, das Öffentliche Recht und das Zivilrecht (Hrsg von. Felix Böllmann, Susanne Hemme, Ömer Korkmaz, Friedrich Kühn, Arndt Sinn.), Deutsch-Türkische Rechtstudien Band:5, Berlin 2006; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Tutuklama Konusundaki Yargısı, (Prof.Dr. H.H.Kühne/Dr.R.Esser; Çev. O.Şimşek), Adil yargılanma ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza hukuku Serisi 3, Seçkin yayınları, Ankara 2004; Genç Ceza Hukukuna İlişkin Yaptırım Uygulaması- Eyaletler Bakımından Karşılaştırma (Prof.Dr. W. Heinz, Çev. O. Şimşek), Yayınlandığı yer: Çocuklar Suç ve Ceza, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 4, Seçkin Yayınları, Ankara 2005; Alman Yargıtayı İçtihatlarında Avrupa Ceza Hukuku (Prof.Dr. G. DANNECKER, Çev: O.Şimşek), Yayınlandığı yer: Suç Politikası, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi Seçkin yayınları, Ankara 2006, bulunmaktadır. Doç. Dr. O.Şimşek, DEÜ Hukuk Fakültesi ile İKÜ’de Anayasa Hukuku,Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Çevre ve İmar Hukuku, Siyaset Bilimi ve Genel Kamu Hukuku derleri vermektedir. Doç. Dr. O.Şimşek ayrıca, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında, Siyasi Partiler Hukuku, AB Anayasası , AB de Demokrasi ve İnsan Hakları, AB de Temel Hakların Korunması konulu dersler de vermektedir. Evli ve bir çocuk babası olan Doç. Dr. O.Şimşek, Almanca bilmektedir.

    << TÜM KADROMUZ