border=  border=

    Prof.Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ*

    Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı başkanı ve Türkiye Felsefe Kurumu üyesi olan Doç. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ, Kanıtlanamayanı Kanıtlamak: Ronald Dworkin’in Hukuk Kuramı, ve Prof. Dr. Niyazi Öktem ile birlikte Felsefe, Sosyoloji, Devlet ve Hukuk adlı kitapların yazarı; ayrıca Raymond Williams’ın Televizyon: Teknoloji ve Kültürel Biçim, (Dost Kitabevi, Ankara 2003) ile Ronald Dworkin’in Hakları Ciddiye Almak, (Dost Kitabevi, Ankara 2007) adlı kitapların çevirmenidir. Felsefe, hukuk felsefesi ve siyaset felsefesi konularında çeviri ve telif makaleleri bulunan Türkbağ güncel olarak insan haklarının etik ve felsefi temelleri, toplumda adalet ve adaletsizlik sorunları, oryantalizm ile kültür ve uygarlıkların felsefi ve sosyolojik kökleri ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

     
    << TÜM KADROMUZ