border=  border=

    Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR*

    4 Temmuz 1968, Yozgat doğumlu olup, ilk ve ortaokulu Manisa’da, liseyi İzmir bitirdi. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni Haziran dönem birincisi olarak tamamladı. Mart 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1991’de DEÜ’nin öğretim elemanları için düzenlediği dil programını (Fransızca) “ileri düzey”de tamamladı. 1993 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünden, “Belediyenin İmar Planının Yapması-Değiştirmesi ve İptal Davası'' konulu yüksek lisans tezi ile yüksek lisans derecesini aldı. Doç. Dr. Sancakdar, Ekim 1997-Temmuz 1998 tarihleri arasında Westfälische Wilhelms Universität, Münter-Almanya’da dil kursuna devam etti ve kaynak araştırması yaptı. 28.10.1998 tarihinde “Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi” konulu Doç. Dr. Oğuz SANCAKDARDoç. Dr. Sancakdar, Ekim 1999-Temmuz 2000 yılında, Alman Akademik Değişim Kurumu’nun (DAAD) bursunu kazanarak Almanya’da (Westfälische Wilhelms Universität) “Kamusal Yükümlülüklerin Özelleştirilmesi” ve “Kamusal Sular” konusunda literatür topladı ve çalışma yaptı. 26.05.2005 tarihinde, “İdare Hukuku Doçenti” unvanını alan Doç. Dr. Sancakdar, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında; İmar Hukuku, Memur Hukuku alanında yüksek lisans ve Su Hukuku ile Disiplin Hukuku alanında da doktora dersi vermektedir. Doç. Dr. Sancakdar, ayrıca Avrupa Birliği Anabilim Dalında “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası” alanında yüksek lisans dersi, İstanbul Kültür Üniversitesinde İdare Hukuku, İmar Hukuku “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türk İdare Hukukuna Etkileri” konulu doktora dersi vermektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku ve Hukuk Başlangıcı, Seçim Hukuku ve Parlamento Hukuku dersleri veren Doç. Dr. Sancakdar, ayrıca, DEÜ Hukuk Fakültesinde İdare Hukuku ve İdari Yargı, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku ve ayrıca İzmir Polis Meslek Yüksek Okulu’nda İnsan Hakları dersleri de vermektedir. Doç. Dr. Sancakdar, İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği, İzmir İnsan Hakları İl Kurulu üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) yönetim kurulu üyeliği ve DEÜ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu müdür yardımcılığı görevinin yanında Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) Danışma Kurulu Üyeliği, İzmir Barosu Dergisi, Hakem Heyeti Üyeliği de yapmaktadır. 2010 yılı Kasım ayına Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesörlük kadrosuna atandı. Almanca ve Fransızca bilen Prof. Dr. Sancakdar,evli ve bir çocuk babasıdır. Bir çok basılı eseri bulunan Doç. Dr. Sancakdar’ın 30’u aşkın makale, inceleme ve tebliğleri de bulunmaktadır.

    << TÜM KADROMUZ