border=  border=

    Doc.Dr. Hanife ÖZTÜRK

    Doç. Dr. ÖZTÜRK, 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni birincilikle bitirdikten sonra, 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde  1987 yılında yüksek lisans, 1995 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2004 yılında doçent unvanını aldı. 2007 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atandı. 01.06.1989-31.05.1991 ve 15.07.1999-15.09.1999 tarihleri arasında Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD= Alman Akademik Mübadele Kurumu); 01.06.2005-30.11.2006 tarihleri arasında Alexander von Humboldt Stiftung burslusu olarak Almanya’da Münster, Münih ve Trier’de çalışmalar yaptı. 1996 yılından bu yana ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, rekabet hukuku, AB Hukuku ile ilgili olarak, lisans ve lisansüstü düzeyinde ders vermektedir. Halen, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

    << TÜM KADROMUZ