border=  border=

    Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU

    Kabataş Lisesi'nden sonra 1963 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Roma Hukuku asistanlığına atandı. İstanbul ve Cenevre'de hazırladığı "Roma Hukukunda Iniuria" (Maddi ve Manevi Kişiliğe Tecavüz) konulu doktora teziyle, 1969 yılında hukuk doktoru unvanını aldı (Tez, aynı yıl basılmıştır.). 1972 yılında Strasbourg Uluslararası Mukayeseli Hukuk Fakültesi'nin (Faculte Internationale pour I'Enseignement du Droit Compare) birinci bölümünden diploma aldı. Mayıs 1972 döneminde Fransızca devlet yabancı dil sınavını başardı. İstanbul, Ankara ve İtalya'daki kütüphanelerden yararlanarak hazırladığı "Roma Hukuku' nda Furtum" Hırsızlık, Dolandırıcılık, Emniyet Kötüye Kullanma) konulu doçentlik tezi, Fransızca'dan doçentlik yabancı dil sınavı, kollokyum ve deneme dersi şeklindeki sınavlar sonucu 1974 yılında doçent oldu.Kadro beklediği için. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku kürsüsüne 22.07.1976 tarihinde atandı. 1974 yılından itibaren, Uluslararası Eski Çağ Hukukları Derneği (SIHDA), Mukayeseli Hukuk Uluslararası Akademisi ve benzeri kuruluşların, birçok ülkedeki kongrelerine, çeşitli tebliğlerle katılmıştır. 17.09.1982 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliklerine şeçildi. İstanbul ve Paris' teki kütüphanelerden yararlanarak hazırladığı "Roma Hukukunda Mülkiyet Hakkının Sınırları" konulu Profesörlük Takdim Tezi ve sunduğu diğer eserlerle, 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu hükümlerine göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca, 1984 yılında profesörlüğe yükseltildi. Profesörlük için başardığı ikinci yabancı dil İtalyanca'dır. Yükseköğretim Kurulu tarafından 13.08.1985 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku profesörlük kadrosuna atandı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kuruluş yılı olan 1982 yılından itibaren Roma Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Hukuk Başlangıcı, Umumi Hukuk Tarihi dersleri verdi. Doçent ve Profesör olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı Levazım ve Maliye Okulu'nda 10 yıl kadar süreyle Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku derslerinde görevlendirilmiştir. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Hukukun Temel İlkeleri ve bu Fakültenin Fransızca eğitim yapan Kamu Hukuku Bölümünde, Droit Civil (Medeni Hukuk), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Droit Romain (Roma Hukuku) dersini vermektedir. 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tedviren Roma Hukuku derslerini verdi. İzleyen yıllarda da çeşitli zamanlarda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Basın-Yayın Yüksekokulu (İletişim Fakültesi), Dicle Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Erzincan Hukuk Fakültelerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerine katıldı. 20.09.1985 tarihinden itibaren Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1991-1994 ve 1996-1997 yıllarında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı görevlerini yerine getirmiştir. 19.09.1997 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına atanmıştır.28.09.2007 tarihinde Dekan olarak tekrar atanmıştır. 2003 Yılı Kasım ayında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ ne atanmıştır. Halen bu görevi devam etmektedir. Roma Hukuku dersleri ( Tarihi Giriş,Genel Kavramlar,Usul Hukuku) (Prof.Dr. B.ERDOĞMUŞ ile müşterek) (4.son basım 2005), Roma Hukuku Meseleleri ( Prof.Dr. B.ERDOĞMUŞ ile müşterek) (4.son basım 2005), Roma Borçlar Hukuku (son basım 2005), Roma Hukuku – Güncelliği ( M.Villey’ den çeviri) (son basım 2007) isimli kitapların yeni basıları yapılmıştır. Uluslararası Eski Çağ Hukukları Derneğinin (SIHDA) 2005 Köln ( tebliğ ile) 2006 Yunanistan, 2007 Catania (tebliğ ile) kongrelerine katılmıştır.

    << TÜM KADROMUZ