border=  border=

    Prof.Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU*

     Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1986 yılında “Parlamenter Rejimlerde ve Türkiye'de Yürütme Kuvveti” isimli doktora tezinin başarılı bulunması ile doktora öğrenimini tamamlamıştır. 1991 yılında “Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku” isimli çalışması ile doçent olmuş ve 1996 yılında da “1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye'de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi” isimli profesörlüğe takdim tezi ile profesör olmuştur. 1993-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 1994-1999 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1996-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Yüzbaşıoğlu, 1997-2001 süresince İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 1999-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev almıştır. 2001 yılında ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcısı ve Yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Pek çok sayıda yayımlanmış kitap ve makalesi bulunan Prof. Yüzbaşıoğlu’nun eserlerinden bazıları: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, (Prof. Dr. Bülent Tanör ile birlikte hazırlanmış ders kitabı), 2001, 2.bası; Siyasi Partiler ve Milletvekili Seçimi Kanunlarına İlişkin Görüşler (Prof.Dr. Erdoğan Teziç ile birlikte hazırlanmıştır), 2001, TÜGİAD Yayını, İstanbul; Anayasa Hukukunun Temel Metinleri, (Prof.Dr. Süheyl BATUM'la birlikte Yayınlanan Derleme), 2000, 4.bası, İstanbul; Cumhuriyetin 75. Yılının Devletin Ana Kuruluşu Yönünden Değerlendirilmesi, 1999, Cumhuriyetin 75. Yıl Armağanı İ.Ü. Yayınları, İstanbul; 19 Şubat Krizi-Cumhurbaşkanının Hukuki Statüsi ve Yetkileri Üzerine Bir Değerlendirme,1999, Prof.Dr. Aysel Çelikel'e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C.19-20,S:1-2;Yargılama Düzeninde Kalite, , (Yedi kişilik çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır.), TÜSİAD Yayını, 1998; Türkiye'de Olağanüstü Rejimin Normatif Çerçevesi, Türkiye'nin Demokratikleşme Sorunu-Sempozyum II, 21 Nisan 1995, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, 1996.

     

    << TÜM KADROMUZ