border=  border=

    Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ*

    1978 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1979 yılında o zaman ki Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. 1980 yılında Ankara Üniversitesinde doktora çalışmalarına başladı. 1982–1984 yılları arasında DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst-Alman Akademik Değişim Kurumu) bursu ile iki yıl Almanya’da, Freiburg Hukuk Fakültesi’nde doktora tezi ile ilgili çalışma yaptı. 1986 yılında, “İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet” adlı doktora teziyle, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde sürdürdüğü doktora çalışmasını bitirip doktor oldu. Aynı yıl, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesinde, Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1991 yılında Doçent unvanı alan PEKCANITEZ, 1991-1992 yılları arasında Alexander von Humboldt Vakfından burs aldı. 1997 yılında, Profesör unvanı alan PEKCANITEZ, çeşitli yıllarda Almanya Frankfurt, Trier ve Giessen Hukuk Fakültelerinde çalıştı ve konferanslar verdi.   

    << TÜM KADROMUZ