border=  border=

    Prof.Dr. Turhan ESENER

     Ankara Hukuk Fakültesi’nden pekiyi derece ile lisans diplomasını aldıktan sonra Ankara Hukuk Fakültesi’ne asistan olarak atanmıştır. İsviçre’de Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk dalında “L’obligation de réparer les préjudices resultant du divorce” isimli doktora tezi ile doktorasını vermiş ve Cenevre Üniversitesi’nden “des Arts” ödülünü kazanmıştır. 1954 yılında “Türk Özel Hukukunda Muvazaalı Muameleler” konulu doçentlik tezi ile üniversite doçenti olmuş ve Ankara Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk doçentlik kadrosuna atanmıştır. 1958-1960 yılları arasında Almanya’da Münih ve Freiburg Hukuk Fakülteleri’nde incelemelerde bulunduktan sonra 1961 yılında “Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Bakımından Temsil” isimli profesörlük tezi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk kürsü profesörlüğüne atanmış ve bunun yanında 1968 tarihinde İş Hukuku kürsüsü başkanlığına da seçilmiştir. 1968 yılında 6 ay süreyle New York American Arbitration Association’da arabuluculuk ve hakemlik konusunda incelemelerde bulunarak sertifika almıştır. 1961-1980 süresince Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu (Commission internationale de I'Etat Civil) Türk Milli Seksiyonu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Çeşitli dönemlerde Strasbourg (Fransa) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İş Hukuku ve Borçlar Hukuku lisans ve doktora derslerini vermiştir. 1978 de Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak atanmış ve 1991 tarihinde de emekli olmuştur. 1983-2007 yılları arasında Marmara Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Başlangıcı ve Borçlar Hukuku dersleri vermiştir. 2000-2003 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Introduction aux’droit des obligations dersini vermekle görevlendirilmiştir. Fransızca, İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Turhan Esener’in pek çok sayıda yayınlanmış kitap ve makaleleri vardır. 17 Kasım 1974-1Nisan 1975 tarihleri arasında TC 36. Hükümeti’nde ve 22 Eylül 1980-13 Aralık 1983 tarihleri arasında TC 44. Hükümeti’nde Çalışma Bakanı olarak görev yapmıştır. Halen, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi ve senatör olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

    << TÜM KADROMUZ