border=  border=

    Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ

    Prof. Dr. Merih Kemal Omağ, 1943 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1968 yılında mezun olan Omağ, aynı Fakülte’de “Hukuk Doktoru” ünvanını kazanmıştır. 1981’de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde doçent, 1988  yılında da, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesör olmuştur. Aynı Üniversitede ve Fakültede değişik tarihlerde Rektör Yardımcılığı, Dekan, Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliği, senatörlük görevleri yapmıştır. Üniversitesinden tevcih edilen Üstün Başarı ödülü sahibi olup, bilimsel kuruluşlarda üyelikleri vardır. Prof.Dr. Merih Kemal Omağ’ın ulusal ve uluslararası alanda yazılmış ve atıfta bulunulmuş çok sayıda tebliğleri, makaleleri ve basılı kitapları bulunmaktadır.

    << TÜM KADROMUZ