border=  border=

    Yrd.Doç.Dr. Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN

    14 Eylül 1977 yılında Adapazarı’nda doğan P.Çağla Kandıralıoğlu Cuylan,, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde lise öğrenimini tamamladıktan sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2000-2001 yılları arasında avukatlık stajını yaptı ve yine 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Temmuz 2003’de “Türk Banka Hukukunda Mevduat Sahiplerinin Korunması” isimli Yüksek Lisans tezini başarı ile savunarak yüksek lisans programını tamamladı. Ocak 2003 yılından beri İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Kara ve Deniz Ticaret Hukuku dallarında akademik faaliyetini devam ettirmektedir. 2010 Aralık ayında "Türk Hukukunda Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü" adlı doktora tezini başarıyla savunarak doktor ünvanı alan P.Çağla Kandıralıoğlu Cuylan, 2011 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ticaret Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçent kadrosuna atanmış ve Aralık 2011 tarihinden beri Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.  P.Çağla Kandıralıoğlu Cuylan, iyi derecede Almanca bilmektedir.

     
    << TÜM KADROMUZ