border=  border=

    Yrd. Doç. Dr. Sakine Nilüfer BİLGİN

    19 Ağustos 1978’de İstanbul’da doğdu. 1989’da Erenköy İlkokulu’nu bitirdi. 1989-1991 yılları arasında Özel Ahmet Şimşek Koleji’nde okudu. 1996’da Erenköy Kız Lisesi’ni birincilikle bitirdi. 2000’de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden üçüncülükle mezun oldu. 2005’te Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. 2006’da “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Mülkiyet Hakkının Korunması” konulu yüksek lisans tez çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Avrupa Birliği” yüksek lisans derecesini aldı. 2008’de “Ormanların İdare Hukuku Açısından Korunması” konulu yüksek lisans tez çalışmasıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Hukuk-Kamu Hukuku” yüksek lisans derecesini aldı. 2010-2011 güz döneminde DAAD bursiyeri olarak Mannheim’da Goethe Enstitüsü’nde Almanca dil kursuna devam etti. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Erasmus programı kapsamında Giessen’da Justus Liebig Üniversitesi’nde misafir doktora öğrencisi olarak araştırmalarda bulundu. 2014’te İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Hukuk-Kamu Hukuku” Doktora programında “Tabiat Varlıklarını Koruma” konulu doktora tez çalışmasıyla “doktor” ünvanını aldı. 2006 Şubat ayından beri İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Çeşitli akademik dergilerde çeviri, karar incelemesi ve karar derlemeleri yayımlanmıştır. “İdari Yargı Pratik Çalışma” kitabı, 3 yazarla birlikte yayımlanmıştır. Yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

    << TÜM KADROMUZ