border= border=

  Prof.Dr. Ergun ÖZSUNAY

  İstanbul Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk ve Mukayeseli Hukuk emekli öğretim üyesi (1957-2002). 2005 yılında bu yana İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Avrupa Birliği Hukuku, Mukayeseli Hukuk, Mukayeseli Rekabet Hukuku ve Mukayeseli Tahkim Hukuku dersleri vermektedir.

  AKADEMİK DERECELER

  İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. Prof. Alfred F. Conard (Michigan, Ann Arbor) ve Prof. E. Allan Farnsworth’un (Columbia  Law School, New York) asistanı. Master çalışmasını “Harvard Law School”da yaptı (1959/60). Strasbourg’da, Faculté International pour l’Enseignement de Droit Comparé’yi (Uluslararası Mukayeseli Hukuk Eğitimi Fakültesi) bitirerek “Diplome de Droit Comparé” ve “Diplome d’Etudes Supérieures de Droit Comparé” (Mukayaseli Hukuk ve Mukayeseli Hukuk Yüksek Lisans) diplomalarını aldı (1962/63; 1965/66). İstanbul Hukuk Fakültesi’nde doktorasını verdi (1961). Hamburg’da “Max Planck Institut für auslaendisches-und internationales Privatrecht”de Prof. Dr. Konrad Zweigert’le çalıştı. Doçentlik tezini Hamburg’da hazırladı (1965/66). 1966 yılında doçent oldu.  1970-1971’de Freiburg/i.Br’de “konuk öğretim üyesi” olarak Prof. Dr. Ernst von Caemmerer’le çalıştı. 1972 yılında profesör oldu. Prof. Özsunay, 1978-1985 yılları arasında İstanbul Üniversitesi “Mukayeseli Hukuk Enstitüsü” (şimdi “Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi) müdürü olarak görev yaptı.

  ULUSLARARASI İLİŞKİLER

  “International Academy of Comparative Law”’da (IACL/AIDC, Paris) “asil üye” (membre titulaire) ve“Orta Doğu ve Afrika Hukuk Grubu Başkanı”, “International Association of Legal Science”ın Başkanı (AISJ/IALS, Paris, 2010-2013); “UNIDROIT”da (Roma) “muhabir üye”; “Deutsche Gesellschaft für Rechtsvergleichung”da “muhabir üye;” “Association of Procedural Law”da (Ghent) üye; “Center of American and International Law”da (CAIL, Dallas/TX) üye; ICC’de “Rekabet Hukuku Komisyonu” ile “Ticaret Hukuku ve Uygulaması Komisyonu”nda Türkiye Milli Komitesi temsilcisi; 20  yıla yakın Avrupa Konseyi “DH-BIO  Komisyonu”nda  Türk delegesi. 2008 yılından bu yana “Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu” (UNCITRAL) Çalışma Grubu II’de (Tahkim-Uzlaştırma); ÇG III ‘de (Online Uyuşmazlık Çözümleri), ÇG IV’de (Elektronik İşlemler) ve ÇG VI’da (Güvenceli İşlemler)  Türk delegesi. IACL/AIDC ve  AISJ/IALS kongre ve konferanslarında “genel raportör” veya milli raportör.

  DİPLOMATİK KONFERANSLAR

  “Convention on Agency in the International Sale of Goods” (Cenevre, 1983); “Convention on the Applicable Law to Contracts for the International Sale of Goods” (The Hague, 1985); “Unidroit Conventions on International Factoring and International Financial Leasing”le (Ottawa, 1988) ilgili diplomatik konferanslarda Türk delegasyonu üyesi.

  HUKUK UYGULAMASI

  1960 yılından bu yana İstanbul Barosu Üyesi. Viyana Federal Ticaret Odası Milletlerarası Tahkim Divanı, Slovenya, Bulgaristan, Litvanya ve Çek Tahkim Merkezlerinde uluslararası hakem.  30 yıldan bu yana MTO Tahkimi, Viyana Federal Ticaret Odası Tahkimi, ICSID Tahkimi  ve çeşitli ad hoc tahkimlerde (UNCITRAL) hakem veya başhakem. Uluslararası özel hukuk ve yatırım uyuşmazlıklarında hakem, taraf danışmanı veya bilirkişi (expert witness) olarak hukuk uygulaması.

  BAŞLICA ESERLERİ

  “Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler”; “Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu”, “Medeni Hukuka Giriş”, “Mukayeseli Hukuka Giriş”, “Kartel Hukuku” adlı birçok kez basılmış eserler ile tahkim hukukuna (son eseri “21. Yüzyıl Tahkim Hukukunda Üç Önemli Reform”), sorumluluk hukukuna, kartel hukukuna, AB hukukuna, rekabet hukukuna, borçlar hukukuna ve tıp hukukuna ilişkin Türkçe, İngilizce ve Almanca 200’den fazla inceleme ve araştırma.  “AB Hukuku” adlı yeni bir eseri basım halinde.

  << TÜM KADROMUZ