border= border=

  Prof.Dr. Nadir ARICAN*

  Adı                 :  Nadir

  Soyadı           :  ARICAN

  Doğum Tarihi :  03.03.1966

  Doğum Yeri     :  KARABÜK

   

  ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ VE ÇALIŞTIĞI YERLER

  1979 - 1982 Mehmed Bayazıd Lisesi, Kadıköy, İstanbul

  1982 - 1988 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

  1988 - 1990 Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Yozgat (Zorunlu Hizmet)

  1991 - 1992 Biga Merkez Sağlık Ocağı, Çanakkale

  1992 - 1995 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, - Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi

  1995 Adli Tıp Uzmanı - Tez: Adli Otopside Sol ventrikül hipertrofisinin adli tıp açısından değerlendirilmesi  14.09.1995

  1995 - 1997 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Kliniği (Yedek Subay)

  1997-halen İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı-Adli Tıp Uzmanı

   

  DERNEK VE KURUM ÜYELİK VE GÖREVLERİ

  1988- Türk Tabipleri Birliği

  1988 Sıvas, Yozgat, Kayseri Tabip Odası 1990 Çanakkale, Balıkesir Tabip Odası

  1992 İstanbul Tabip Odası

  1992- Adli Tıp Uzmanları Derneği, İstanbul (Üye 1993 – 1999)

  1999- Adli Tıp Uzmanları Derneği, İstanbul . Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter

  Yabancı dil : İngilizce

   

  ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANMIŞ BİLİMSEL ÇALIŞMA VE MAKALELER 

   

  1- Alkan N, Korur Fincancı ŞK, Arıcan N, Kurtaş Ö., Yaş,Cinsiyet ve Eğitime Bağlı Yazı ve İmza Değişiklikleri, Adli Tıp Bülteni,1996, Cilt 1, Sayı 3, s.116-121. 

  2- Arıcan N, Demirel D, Çakalır C, Fincancı ŞK, Yıldırım Ş, Baloğlu H, Sol Ventrikül Hipertrofisinde Postmortem Tanı Ölçütleri: Bir Görüntü Analiz Çalışması, Türk Patoloji Dergisi, 1997;13(1):85-87. 

  3-Demirel D, Karaman M, Çakalağaoğlu F, Baloğlu H, Yıldırım Ş, Çermik H, Arıcan N, Küllü S. Correlation od DNA Content and C-erb B-2 Protein (Her-2/Neu) Reactivity with cytologic Grade in Breast Carcinoma. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1997;3(3-4):80-84. 

  4-Demirel D, Çermik H, Çakalağaoğlu F, Güngör A, Baloğlu H, Üneri C, Karaman M, Arıcan N, Yıldırım Ş, Küllü S. Larinksin Skuamöz Hücreli Karsinomunda DNA içeriği ve C-erb B-2 Protein İmmünreaktivitesinin Prognostik Önemi: Bir Hücre Görüntü Analizi ve İmmunohistokimyasal Çalışma  Türk Patoloji Dergisi 1997; 13-2:60-62. 

  5-Demirel D, Kandemir G, Çermik H, Öztürk A, Arıcan N, Yaylacı M, Kartaloğlu Z, Yıldırım Ş, Aydilek R. İdiopatik Trombositopeni Nedeniyle Kortikosteroid Tedavisi Alan HIV Negatif Bir Olguda İnvaziv Aspergillosis. Türk Patoloji Dergisi 1997;13(2):18-20. 

  6-Dokgöz H, Şahin C, Arıcan N, Fincancı ŞK. Dissekan Aorta Anevrizma Ruptürü: Olgu Sunumu. İst. Tıp Fak. Mecmuası 1999;62(2): 208-211. 

  7-Arıcan N, Yorulmaz C, Sozen S, Alkan N, Fincancı ŞK. Evaluation of diagnostic methods for left ventricular hypertrophy at forensic autopsy. Adli Tıp Dergisi 1999.

   

  ULUSAL BİLDİRİLER

   

  1-Arıcan N., Çetin G., Fincancı Ş.K.,Kırangil B., Elektrik Akımı ile Yaralanma Sonucu Oluşan Ölümlerin Retrospektif Değerlendirmesi,7.Ulusal Adli Tıp Günleri, 1-5 Kasım 1993 Antalya Poster Sunuları,s.11-20 

  2-Sözen Ş., Arıcan N., İnce N., Fincancı Ş.K., Ötanazi: Etik Bir Sorun, I. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 1994, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi,  Kongre Kitabı, s.61-65.  

  3-Arıcan N., Fincancı Ş.K., Sözen Ş., İnce H. Ani Çocuk Ölümü Sendromunda Otopsi Bulguları: Bir Olgu Sunumu, I. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 1994, Çukurova  Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi, Kongre Kitabı, s.312-313. 

  4-İnce H., Fincancı Ş.K., Arıcan N., Akkay E., Elektrikle İntihar: Bir Olgu  Bildirisi, I.Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 1994, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi, Kongre Kitabı, s.342-343. 

  5-Sözen Ş, Elmas İ, Arıcan N, İnce H. Düşüklerde ve Tıbbi Araştırmada Fetusa Hekim Yaklaşımı: Çalışma 2 In: Kırangil B ed. 1-4 Kasım 1994 İstanbul, 1. Ulusal Adli Tıp Kongresi Özet Kitabı. İstanbul: Özgün Ofset, 1998: 241-246  (Poster bildirisi) 

  6-Sözen Ş., Fincancı Ş.K., İnce H., Arıcan N. Ötanazi: Etik Bir Sorun- Çalışma 2, I. Ulusal Adli Tıp Kongresi, 1-4 Kasım 1994, Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.34-35. 

  7- Fincancı Ş.K., Sözen Ş., Tüzün B., Arıcan N. Oyun Çocukluğu ve Okul  Öncesi Dönemi Ölümlerinde Ev Kazalarının   Değerlendirilmesi, 8. Ulusal Adli Tıp Günleri, 16-20 Ekim 1995, Antalya, Poster Sunuları, s.5-8. 

  8- Demirel D, Karaman M, Çakalağaoğlu F, Baloğlu H, Yıldırım Ş, Çermik H, Arıcan N, Küllü S. Correlation od DNA Content and C-erb B-2 Protein (Her-2/Neu) Reactivity with cytologic Grade in Breast Carcinoma.Tıpta Görüntü Analizi 1. Ulusal Sempozyumu, 10-11 Nisan 1997, Ankara. 

  9- Demirel D, Çermik H, Çakalağaoğlu F, Güngör A, Baloğlu H, Üneri C, Küllü S, Karaman M, Arıcan N, Yıldırım Ş. Larinksin Yassı Epitel Hücreli Karsinomunda DNA içeriği ve C-erb B-2 Protein İmmünreaktivitesinin Prognostik Önemi: Bir Hücre Görüntü Analizi ve İmmunohistokimyasal Çalışma. VIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu. 

  10- Yorulmaz C, Arıcan N, Arslan H, Afacan İ, Çetin G, Fincancı ŞK, Diatom İncelemelerinde Kalitatif Değerlendirmenin Yapıldığı Bir Ön Çalışma, 3. Adli Bilimler Kongresi, Kuşadası, 14-17 Nisan 1998. 

  11- Arıcan N, Karpuzoğlu E, , Karakuş M, Sözen A, Çiftçi C, Fincancı ŞK. Aileiçi şiddetin değerlendirilmesinde nesnel kriterlerin kullanımı. IV. Adli Bilimler Kongresi 10-13 Mayıs, 2000, İstanbul. 

  12- Arıcan N, Çiftçi C, Bilge S, Karpuzoğlu E, Sözen A, Karakuş M, , Fincancı ŞK. Aileiçi şiddet tanısında nesnel kriterlerin poliklinik başvurularına uygulanması. IV. Adli Bilimler Kongresi 10-13 Mayıs, 2000, İstanbul. 

  13- Yorulmaz C, Dokgöz H, Arıcan N, Tuğcu H, Koç S. Adli nitelikteki asker ölümleri. IV. Adli Bilimler Kongresi 10-13 Mayıs, 2000, İstanbul.

   

   

  << TÜM KADROMUZ