border=  border=

    Yrd.Doç.Dr. Özge SIRMA GEZER

    Özge Sırma Gezer, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2005 yılında "Adil Yargılanma Hakkının Bir Unsuru Olarak Ceza Yargılamasında Yargıç Bağımsızlığı” konulu yüksek lisans tez çalışması oy birliği ile kabul edilmiştir. Nisan 2008 ile Ocak 2009 tarihleri arasında Erasmus Programı çerçevesinde Almanya Trier Üniversitesinde doktora tez araştırmaları yapmıştır. 2011 yılının Aralık ayında “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda İlgilinin Rızası” konulu doktora çalışması oy birliği ile kabul edilerek kamu hukuku doktoru unvanını almıştır. 2003 yılında Ceza ve Ceza Usul Hukuku ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak atandığı İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2012 yılından beri öğretim üyesi olarak akademik faaliyetlerini sürdüren Özge Sırma'nın bu alanlarda çok sayıda bilimsel çalışması bulunmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Özge Sırma, İngilizce ve Almanca bilmektedir.
    << TÜM KADROMUZ