border= border=

  ERASMUS+ ile A.B.D’de, Güney Kore’de ve Avustralya’da Öğrenim Görme Fırsatını Yakalayın

   

   

   

   

   

   

   

  1. Hangi dönemlerde öğrenim hareketliliği mümkündür?

  Bu çağrı kapsamında 2017-2018 Güz Dönemi (Miyongji University, Güney Kore) ya da 2017-2018  Bahar Dönemi’nde (The University of Texas at Dallas, A.B.D. veya La Trobe University, Avustralya) Öğrenim Hareketliliği gerçekleştirmek mümkündür. 

  1. Kimler Başvurabilir?

  Bu çağrı kapsamında İşletme, Uluslararası İlişkiler ve İktisat Bölümü’nün öğrencileri için anlaşma kontenjanı bulunmaktadır. Bu nedenle sadece İşletme, Uluslararası İlişkiler ve İktisat Bölümü’ne kayıtlı öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınabilecektir.

  1. Başvuru koşulları nelerdir?

  1- İKÜ’de kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak

  2- Genel Not Ortalaması (GNO):

  a-) Önlisans/Lisans için :en az 2.20/4.00 

  b-) Lisansüstü için: en az 2.50/4.00

  3- Öğrenim hareketliliği için: yeterli ECTS kredi yükü almış olan (30 ECTS)

  4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önceki Erasmus+ ve benzeri faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçmemesi

  1. Son başvuru tarihi nedir?

  Son başvuru tarihi 30.05.2017 (Salı, mesai bitimi)

  1. Öğrenim Hareketliliği (Student Mobility) Başvurusu İçin Gerekli Belgeler nelerdir? Nereye teslim edilmelidir?

  Öğrenim Hareketliliği başvuruları SAP Orion üzerinden yapılacaktır. Herhangi bir yere bir belge teslimi yapmaya gerek yoktur.

   

   

   

   

  1. İlgili Bölümlerin Erasmus Koordinatörleri kimlerdir?

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Fakülte Temsilcisi

  Prof. Dr. Müge İşeri

  m.iseri@iku.edu.tr

  İşletme

  Dr. Murat Taha Bilişik

  m.bilisik@iku.edu.tr 

  İktisat

  Arş.Gör. Zehra Atik

  z.atik@iku.edu.tr

  Uluslararası İlişkiler

  Ahmet Ertürk

  a.erturk@iku.edu.tr

  Uluslararası Ticaret

  Yrd. Doç. Dr. Nazan Çağlar

  ncaglar@iku.edu.tr 

   

  1. Hangi Üniversitelere ne kadar sürelerle gidebilirim?

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

   

  BÖLÜM

  ÜLKE

  PARTNER ÜNİVERSİTE

   
   

  İŞLETME

  A.B.D.

  The University of Texas at Dallas (1 DÖNEM)

   

  KORE

  Miyongji University (1 DÖNEM)

   

  AVUSTRALYA

  La Trobe University (1 DÖNEM)

   

  ULUSLARARASI İLİŞKİLER

  KORE

  Miyongji University  (1 DÖNEM)

   

  AVUSTRALYA

  La Trobe University (1 DÖNEM)

   

  İKTİSAT

  A.B.D.

  The University of Texas at Dallas (1 DÖNEM)

   

   

   

   

   

  1. Başvurular nasıl değerlendirilecek?

   

  1. Başvuruları geçerli olan bütün adaylar için aşağıdaki formüle göre Erasmus Notu belirlenecektir.

  Erasmus Notu = (%100 sisteme göre Genel Not Ortalaması + Yabancı Dil Notu)/2

  1. Öğrenciler, üniversitelere bölüm bazında Erasmus notuna göre azalan sırada hazırlanacak listelere göre anlaşmalı üniversitelere yerleştirilecektir. Her üniversite için iki yedek kontenjanı belirlenecektir.
  2. Aşağıdaki durumlarda öğrencilerin Erasmus notlarında, belirtilen değişiklikler yapılır;
  3. Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) : +10 puan
   Şehit ve Gazi çocuklarına (belgelenmesi kaydıyla) : +10 puan
   Daha önce yararlanma (her bir hareketlilik için - hibeli veya hibesiz) : -10 puan
   Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma (A.B.D., Avustralya ya da Güney Kore Vatandaşı iseniz ve bu ülkelerdeki üniversitelere gidecekseniz) : -10 puan

   

  1. Hibeler neye göre dağıtılacak? Kazanan öğrencilere ne kadar hibe tahsis edilmektedir?

  Hibeler, üniversite bazında Erasmus notuna göre azalan sırada hazırlanmış listelere göre Erasmus notu en yüksek olan adaydan başlamak kaydıyla dağıtılacaktır.

  -İsteyen öğrencilerimiz hibe alma hakkından feragat edebilir veya -Erasmus öğrencisi olmanın koşullarını sağlamak ve üniversitelere yerleştirilmek şartıyla- hibesiz olarak hareketliliğe katılabilir.

  -Hibe almaya hak kazanan öğrencilere, akademik ders başlangıcından finallerin bitişine kadar olan süre için aylık 650 €, seyahat masrafları için ise 820-1100 € arası hibe ödenecektir. 

  Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Sap Orion Başvuruları hakkında Detaylı Bilgi için Birimimize başvurabilirsiniz.

  Başvuracak öğrencilere başarılar dileriz.

   

  Uluslararası İlişkiler Birimi

   

   

  Don’t Miss the Opportunity to have Education in USA, South Korea and Australia with Erasmus+

  1. During which period can we apply?

  Within the announcement you can apply for fall term of 2017-2018 academic year (Miyongji University-South Korea), or spring term of 2017-2018 academic year(The University of Texas at Dallas, USA or La Trobe University, Australia). The application is just for student mobility.

  1. Who can apply?

  Within the announcement there are only quotas for  Business Administration, International Relations and Economics departments. That means, only those students who are registred to Business Administration, International Relations and Economics departments can apply.

  1. What are the criterias of applicaiton?
  1. Being registered and full time student at İKÜ.
  2. The GPA;

  Bachelor and Vocational School: minimum 2,20/4,00

  Postgraduate: minimum 2,50/4,00

  1. The condition of ACTS(30) must be taken for student mobility.
  2. If the student has attended Erasmus+ before, the total duration must not be more than 12 months with the new application.
  1. What is the deadline of application?

  The deadline of the application is 30.05.2017(until 18.00/Tuesday)

  1. What are the required documents for Student Mobility and where should we submit the documents?

  Applications for student mobility will be done on SAP-ORION system. You don’t need to submit the documents to anywhere.

  1. Who are the coordinators of related departments?

  FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

   

  Faculty Coordinator

  Prof. Dr. Müge İşeri

  m.iseri@iku.edu.tr

  Business Administration

  Dr. Murat Taha Bilişik

  m.bilisik@iku.edu.tr

  Economics

  Resc. Assist. Zehra Atik

  z.atik@iku.edu.tr

  International Relations

  Ahmet Ertürk

  a.erturk@iku.edu.tr

  International Trade

  Assist. Prof. Dr. Nazan Çağlar

  ncaglar@iku.edu.tr 

   

  1. How long can we stay there?

  FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

   

  DEPARTMENT

  COUNTRY

  PARTNER UNIVERSITY

   
   

  BUSINESS ADMINISTRATION

  USA

  The University of Texas at Dallas (1 SEMESTER)

   

  KOREA

  Miyongji University (1 SEMESTER)

   

  AUSTRALIA

  La Trobe University (1 SEMESTER)

   

   INTERNATIONAL RELATIONS

  KOREA

  Miyongji University  (1 SEMESTER)

   

  AUSTRALIA

  La Trobe University (1 SEMESTER)

   

  ECONOMICS

  USA

  The University of Texas at Dallas (1 SEMESTER)

   

   

  1. How the applications will be evaluated?
  1. There will be Erasmus Grade for each applicans(Erasmus note: your GPA+Language Proficiency exam/2)
  2. The students will be placed according to their erasmus grades, departments and the partner university. There will be 2 extra quotas for each partner universities.
  3. Some corrections can be made with the erasmus grades according to the conditions below;

  *Students with disability (need to be documented): +10 points

  *Students who are children of martyr or veteran soldier (need to be documented): +10 points

  *Prior participation (with or without grant): -10 points

  *Mobility participation in a country from which the student has a citizenship: -10 points

  9) How the grants will be distributed and how mush grants will be given?

  -Grants will be distributed starting from the highest erasmus grade.

  -Students can attend student mobility without grants if they suitable to other conditions.

  -Students who win grants will be paid 650€ montly(the period is during the starting date of academic year and the end of final exams). Between 820€-1100€ will be paid for trip expenses.

  You can contact with International Office for details.

  Wish you good luck.

  International Office

   

   

   


  << TÜM HABERLER

  Son Güncellenme Tarihi
  2017-05-10 20:00:19