border= border=

  İşletme Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı

   

   

  İstanbul Kültür Üniversitesi
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
   
  İşletme Uzaktan Eğitim
   
  Yüksek Lisans Programı
   
   
  (Tezli-e-MBA)
   
   
  Sıkça Sorulan Sorular
   
   
   
  1.     Uzaktan Eğitim Nedir, Nasıl yapılır?
   
  Uzaktan Eğitim öğrenci ve öğretim elemanının aynı fiziksel ortamda bulunmadığı, internet ortamında eğitim, araştırma, tartışmanın gerçekleştirildiği, yer ve zaman açısından  bağımsız çağdaş/zamanın ruhuna uygun bir eğitim sistemidir.
   
  İnternet bağlantısı olan ortamlarda iletişim ve bilgi teknolojinin gelişmiş olanakları kullanılarak yapılan uzaktan eğitim uygulama biçimler farklılıklar gösterebilir. Bu bağlamda;
  -       Sanal sınıf ortamlarında öğrenci ve öğretim elemanı eşzamanlı(senkron) olarak karşılıklı ve etkileşimli olarak ders yapabilir.
  -       Öğrenci istediği zamanda, öğretim elemanının internet üzerinde WEB platformuna yüklediği kaynaklara erişerek ve onlardan yararlanarak, yani eşzamansız (asenkron) olarak bilgi edinebilir.
  -       Ya da program içeriği ve teknolojik imkanlara uygun olarak her iki yöntem birlikte kullanılarak dersler yapılabilir.
   
  Eşzamansız(Asenkron) uzaktan eğitim, öğrencinin zamana bağlı olmaksızın, istediği anda 7/24 olarak uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş ders /ödev/sınav gibi kaynaklara erişerek çalışması, tartışması ve  ödev/sınav/geribildirim yaparak gerçekleştirilen eğitim yöntemidir .
   
  Eşzamanlı(Senkron) uzaktan eğitim, önceden planlanan ve belirlenen zamanlarda, öğrenci ve öğretim elemanı arasında eşzamanlı iletişimi sağlayan WEB ortamında (sanal sınıf) yapılan etkileşimli eğitimdir. Bu tür eğitimde sistemde belirlenen ders saatlerinde, sanal sınıf ortamında canlı olarak, görüntü ve ses iletimi ve ders kaynakları sunumu ile ders yapılır.
   
   
  2.     Uzaktan Eğitim Yönteminin Yararları Nelerdir?
   
  •   Zamandan ve mekandan bağımsız bir eğitim yöntemi olarak kullanıcılara fırsat eşitliği sağlar.
  •   Öğrencinin gereksinimlerine, beklentilerine ve zamanlamasına uygun bir eğitim sistemidir.
  •   Uzaklık, ulaşım, derse devam gibi sorunlar yaratmayan, bu bağlamda örgün eğitime göre daha düşük maliyetli bir eğitim sistemidir.
  •   Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojik altyapı ve sistemlerin kullanıldığı, öğrenci odaklı, çağdaş bir eğitim sistemidir.
   
   
   
  3.     Uzaktan Eğitim Programı İçin Gereken Teknik
        Donanım(Bilgisayar Özellikleri) Nelerdir?
   
  Uzaktan eğitim sistemine katılım için öğrenci bilgisayarlarında aşağıdaki donanımların bulunması yeterlidir.
   
  Windows Kullanıcıları için:
  ·         1.4GHz Intel® Pentium® 4 yada daha üzeri işletim sistemi.
  ·         Windows XP, Windows Vista, Windows 7
  ·         32 bit tarayıcı
  ·         Minimum 1GB RAM (Windows Vista kullanıyorsanız 2GB RAM kullanmanızı tavsiye ederiz.)
  ·         Minimum Adobe® Flash® Player 10.1
   
   
  4.     Uzaktan Eğitimde Program Süresi Ne Kadardır; Öğrenci Diploma Alabilmek İçin Kaç Ders ve Kredi Almak Zorundadır?
   
  e-MBA dersyükü (Tezli) YÖK Koşulları aşağıdaki gibidir:
  -          Ders yükü : 60 AKTS
  -          Tez         : 60 AKTS
  -          TOPLAM : 120 AKTS dir.
   
  Bu bağlamda öğrencinin e-MBA programı boyunca genel olarak işyükü ise aşağıdaki gibidir:
  -                                      Öğrenci İşyükü (Ders İzleme, Video Konferans, Ödev, Sınav, Hazırlık, Çalışma) = 60 AKTS
  -                                      Öğrenci Tez hazırlaması = 60 AKTS
  -                                      Toplam Program İşyükü = 120 AKTS
   
  Programın  süresi ( Ders + Tez) : 4 yarıyıldır. (2 yarıyıl Ders + 2 yarıyıl Tez)
  Minumum 4 yarıyıl / Maxiumum 6 yarıyıldır.
   
  1. Programa Kayıt  Nasıl Yapılır; Ücret Ne Kadardır?
   
  Programa kayıt olabilmek için YÖK ün belirlediği ve İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünce belirlenen koşullara sahip olmak gerekir. Bu konuda güncel uygulamalar için İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünden (Tel:0212-4984665) ve/veya  (Tel:0212-4984425;          e-Mail: m.bilisik@iku.edu.tr ) bilgi almanız gerekmektedir.
   
  e-MBA programı ücreti 10.500.-TL( KDV dahil) dir.
   
  Programı 6 yarıyılda tamamlayamayanlar ilgili yönetmeliklere göre belirlenen ücretleri ödeyerek programa devam edebilirler.
   
   
  1. Uzaktan Eğitimde Program Tasarımı, Dersler ve Sınavlar  Nasıldır?
   
  Tezli programda 4 yarıyıl vardır ve her yarıyıl 14 haftalık öğretimi/tez yazımını kapsar.
   
  İlk 2 yarıyılda(1.ve 2.Yarıyıl) öğrenci, her yarıyıl 5 ders olmak üzere 10 ders alır. Bu öğrenim yarıyıllarının sonunda alınan derslerin sınavları yapılır.
   
  Ders’ler haftada; 2 saat eşzamansız(asenkron); 1 saat eşzamanlı(senkron) olarak toplam 3 saat olarak yapılır.
   
  Eşzamansız(asenkron) derslerde, daha önce belirtildiği gibi, öğrenci istediği zamanda, süreye ve zamana bağlı olmaksızın, öğretim üyesinin sözkonusu haftada yüklemiş bulunduğu kaynaklara  WEB ortamında erişerek çalışmasını yürütür.
   
  Eşzamanlı(senkron) dersler haftada bir defa 1 saat süre ile, yine WEB ortamında oluşturulan “Sanal Sınıf” da öğretim üyesi ve öğrencilerin katılımı ile yapılır. Bu ders genel olarak sözkonusu haftada daha önce yüklenmiş asenkron derslerin tekrarı, tartışılması, ve öğrencilerin sorularını cevaplama şeklinde yürütülür.
   
  Arasınavlar öğretim üyesinin takdirindedir. Öğretim üyesi önceden belirlediği programa uygun olarak  elektronik ortamda sınav/ödev, veya her ikisini uygulayarak; veya başka bir yöntem ile arasınavı gerçekleştirir.
   
  Final sınavı, belirlenen bir merkez’de(İKÜ kampüsleri veya belirlenen başka bir merkez), öğretim üyesi ve yardımcıları nezaretinde yazılı olarak gerçekleştirilir.Yarıyıl sonunda  sınavlar yapılır.  Öğrenciler bu sınavlara belirlenen ve duyurulan zamanlarda kendi imkanları ile katılmak ve başarılı olmak zorundadır.
   
  Son 2 yarıyılda(3. ve 4. Yarıyıl) öğrenci bir öğretim üyesi yardımı ile “tez” ini hazırlar.
   
   
  7.     Uzaktan Eğitimde Dersler Nasıl Yapılır?
  Dersler üniversitenin uzaktan eğitim ve ders destek  iletişim/paylaşım ortamı olan CATS/SAKAI web ortamında yürütülmektedir. Bu WEB platformunda öğrencinin aldığı her ders’in sayfası bulunmaktadır. Dolayısı ile CATS/SAKAI platformunda bir yarıyılda 5 ders sayfası bulunmaktadır. Bu ders WEB sayfaları vasıtası ile  öğrenci ile öğretim üyesi arasında son derecede gelişmiş bir iletişim/paylaşım gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda ders WEB sayfalarında;
  -          Ders içerikleri(Syllabuss)
  -          Akademik takvim
  -          Duyurular
  -          Kaynak paylaşımı(PP;WORD;JPG; EXCELL;SSR; v.s.)
  -          Ödevler
  -          Mesajlar
  -          Sosyal paylaşım(chat)
  -          Katılımcı profilleri
  -          Sanal sınıf(Senkron ders ortamı)
  ve benzer konularda iletişim/paylaşım olasılıkları yer almaktadır.
   
  Öğretim üyesi her hafta, sözkonusu haftanın  ders ile ilgili duyurularını, kaynaklarını, ödevlerini ve diğer gerekli hususları, ders’in WEB sayfasına yükler. Öğrenci bu kaynaklara istediği zaman ve süre ile bağlı olmaksızın erişir(asenkron ders).
   
  Ayrıca yine her hafta, önceden belirlenen ve duyurulan gün ve saatte öğretim üyesi ve öğrenciler, yine aynı WEB ortamında yer alan “Sanal Sınıf” da eşzamanlı(senkron ders) olarak ders tekrarı ve tartışmalar yaparlar.
   
   
  8.     Derslere/Sınavlara Devam/Katılma Zorunluluğu Var mıdır?
   
  Eşzamansız(asenkron) dersler öğrencinin istediği zamanda erişebildiği kaynaklar yardımı ile yapılmaktadır. Dolayısı ile devam zorunluluğundan bahsedilemez.
   
  Eşzamanlı(senkron) dersler belirlenen zamanlarda WEB üzerinden yapılan öğretim üyesinin öğrenci sorularına cevap verebildiği, konuların beraberce tartışılabildiği bir ortamdır. Bu derse de devam zorunluluğu yoktur, ama katılım, dersi öğrenme sürecine büyük katkı yaptığından kuvvetle önerilmektedir.
   
  Arasınavlar/Ödevler WEB ortamında öğretim üyesi takdiri yapılmakta olup öğrenci katılım zorunluluğu da öğretim üyesinin takdirindedir.
   
  Final sınavlarına belirlenen ve duyurulan zamanlarda katılım zorunludur.
   
   
  1. Tez Yazım Aşaması nasıldır? Diploma Nasıl Kazanılır?
   
  Ders ve sınavların sonucunda 60 AKTS kazanmış öğrenci belirlenen bir danışman öğretim üyesi ile birlikte 60 AKTS yükünde bir “yüksek lisans tezi” hazırlar. Tez hazırlama süresi 2 yarıyıldır. Bu süre zarfında öğrenci ve danışman öğretim üyesi elektronik ortamda(asenkron ve senkron olarak) veya belirlenen zamanlarda, yüzyüze bir araya gelerek tez konusunda fikir alışverişi yaparlar. Öğretim üyesinin kabulu ile öğrencinin hazırlamış olduğu tez enstitüye sunulur ve belirlenen bir jüri önünde öğrenci tarafından savunulur. Jüri kararı ile başarılı bulunan tez ile 60 AKTS kazanılır.
   
  Derslerden ve Projeden kazanılan 120 AKTS sonunda, öğrenci İşletme Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans diplomasına hak kazanır.
   
   
  10.                        Uzaktan Eğitim Konusunda Daha kapsamlı Bilgiyi Nereden Alabilirim?
   
  İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tel:0212-4984665) ve/veya İKÜ-UZEMER(Tel:0212-4984400; e-Mail: uzemer@iku.edu.tr ) ile temas edilerek, ayrıca https://www.iku.edu.tr/uzemer web sitesinden kapsamlı bilgi temin edilebilir.
   
   
   
   
   
   

  << TÜM HABERLER

  Son Güncellenme Tarihi
  2018-01-11 10:58:06