border=  border=
Başvuru

BAŞVURU SÜRECİ

 

Posted on 16 Kasım 2016

Uluslararası İlişkiler Birimi Ulusal Ajans tarafından açıklanan Erasmus Programı başvuru ve raporlama tarihlerine uygun olarak Üniversite içinde poster ve internet sayfası aracılığı ile de tüm Üniversite mensup ve öğrencilerine duyurur.

Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

 

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir:

  • İşletmeler
  • Eğitim Merkezleri
  • Araştırma Merkezleri
  • Diğer Kuruluşlar

Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Topluluk programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

 

 

2017/2018 Akademik yılı Erasmus Staj Hareketliği Programı için
SON BAŞVURU TARİHLERİ :

ONLİNE BAŞVURU: 14 ŞUBAT 2017 

GNO : 2.20 (Min.) Yabancı Dil Notu: 40 (Min.) Erasmus Notu: 50 olan öğrencilerin Kabul Mektubu son  teslim tarihi: 12 Mayıs 2017

 

   BAŞVURU ÖN KOŞULLARI

 

1. Genel Not Ortalaması:

Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için min 2.20/4.00 (58/100)

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için min. 2.50/4.00 (65/100)

Notların yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK Not Ortalaması Dönüşüm Tablosu'ndan alınmıştır.

2. Erasmus Öğrenci Staj Faaliyetine başvurabilmek için öğrencinin staj yapacağı kurumu bularak stajını onaylatmış olması beklenmektedir.

3. Staj başvuru sürecinde üniversitemize kayıtlı olan öğrenciler, staj hareketliliğine başvurmaları halinde, mezun durumunda iken staj yapabilirler. Bu öğrenciler mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını tamamlamalıdır.

4. Staj konusu ve görevleri öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili olmalıdır. Bölüm staj zorunluluğu aranmaksızın, tüm bölüm öğrencileri Erasmus Stajından yararlanma hakkına sahiptir.

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında, öğrenci yerleştirmede gönderen yüksek öğrenim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

ÖĞRENCİLER 2014-2015 AKADEMİK YILI İTİBARİYLE LİSANS-YÜKSEK LİSANS-DOKTORA'DA TOPLAM 12 AY SÜRE İLE ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMLARINA HİBELİ VEYA HİBESİZ OLARAK KATILMAK ÜZERE BAŞVURABİLİRLER.

 

Başvuru Belgeleri

Başvuruların SAP sistemi üzerinden alınması planlanmaktadır. Başvuru için gerekli prosedürler ileri bir tarihte açıklanacaktır.

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyetinden yararlanmak isteyen tüm aday öğrenciler öncelikle staj yapacakları kurum ve kendi Bölüm Erasmus Koordinatörleri ile iletişime geçip staj yapılacak kurumdan Niyet / Davet Mektubu istemeli ve çalışma programı hazırlamaya başlamalıdır.