border= border=
Başvuru

Başvuru Ön Koşulları

 

Türkiye Ulusal Ajansı seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler.

Erasmus Programı aracılığıyla yurtdışındaki partner üniversitelerimizden birinde 1 veya 2 yarıyıl okumak isteyen öğrenciler aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

 

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2.         a-) Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.20/4.00 olması

            b-) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

3. Öğrenim hareketliliği için: 30 ECTS kredi yükü olması

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi

 

 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.

 

Başvuru Belgeleri

Başvuruların SAP sistemi üzerinden alınması planlanmaktadır. Başvuru için gerekli prosedürler ileri bir tarihte açıklanacaktır.

Başvuru formunda partner üniversite tercihleri belirtilecektir. Partner üniversiteler, öğrenim dilleri ve ders uyumu gözetilerek seçilmelidir. Başvuru aşamasında ve partner üniversite seçiminde mutlaka Bölüm Erasmus koordinatörüne danışılmalıdır.

Seçim Kriterleri

 

 • Başvurmak isteyen adaylar ERASMUS YABANCI DİL SINAVINA girmeli veya yabancı dil yeterliliklerini bir belge ile kanıtlamalıdırlar. Adayların yabancı dil bilgisi partner üniversitenin eğitim dili ile aynı olmalıdır.
  (kabul edilen sınavlar ve dönüşüm tabloları için tıklayınız)

            Yabancı Dil Başarı Notu  100 üzerinden 50'dir.

 

            YABANCI DİL SINAV TARİHLERİ İLERİ BİR TARİHTE DUYURULACAKTIR.

 

 • Başvuru ön koşullarını sağlayan ve yeterli dil notuna sahip öğrencilerin Erasmus puanları oluşturulur.

            Erasmus Notu: Genel Not Ortalaması/2 +Yabancı Dil Sınavı/2

            Erasmus Başarı Notu 100 üzerinden 50'dir.

 

 • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

 

Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan

            Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan

            Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

 

 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

 

Sonuçların Duyurulması

 

 • Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus puanlarını ilan ederek, programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesini duyurur.
 • Uluslararası İlişkiler Birimi, Erasmus puanına göre yapılan bölüm bazındaki öğrenci sıralamasınaöğrencilerin başvuru formunda belirttiği partner üniversite tercihlerine ve partner üniversite kontenjanlarına göre Bölüm Erasmus Koordinatörleri ile birlikte kontenjanlar dahilinde öğrencilerin partner üniversite yerleştirmelerini belirler ve yerleştirme listesini duyurur.
 • Yerleştirme sonuçları üzerine öğrenciler partner üniversitelere başvururlar.