border=  border=
Başvuru

Posted on 16 Kasım 2016

UIB Ulusal Ajans tarafından açıklanan Erasmus Programı başvuru ve raporlama tarihlerine uygun olarak Üniversite içinde poster ve internet sayfası aracılığı ile de tüm Üniversite mensup ve öğrencilerine duyurur.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Sap Orion Başvuruları hakkında Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Sap Orion Başvuruları hakkında Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

2017/2018 Akademik yılı Erasmus Öğrenim Hareketliği Programı için
 

SON BAŞVURU TARİHİ :

14 ŞUBAT 2017 

Başvuru Ön Koşulları

Türkiye Ulusal Ajansı seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler.

Erasmus Programı aracılığıyla yurtdışındaki partner üniversitelerimizden birinde 1 veya 2 yarıyıl okumak isteyen öğrenciler aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

1.       Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2.       a-) Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.20/4.00 olması

b-) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

3.       Öğrenim hareketliliği için: 30 ECTS kredi yükü olması

4.       Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi

§  Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.

Başvuru Belgeleri

Başvuruların SAP sistemi üzerinden alınması planlanmaktadır. Başvuru için gerekli prosedürler ileri bir tarihte açıklanacaktır.

Başvuru formunda partner üniversite tercihleri belirtilecektir. Partner üniversiteler, öğrenim dilleri ve ders uyumu gözetilerek seçilmelidir. Başvuru aşamasında ve partner üniversite seçiminde mutlaka Bölüm Erasmus koordinatörüne danışılmalıdır.

Seçim Kriterleri

§  Başvurmak isteyen adaylar ERASMUS YABANCI DİL SINAVINA girmeli veya yabancı dil yeterliliklerini bir belge ile kanıtlamalıdırlar. Adayların yabancı dil bilgisi partner üniversitenin eğitim dili ile aynı olmalıdır.
(kabul edilen sınavlar ve dönüşüm tabloları için tıklayınız)

            Yabancı Dil Başarı Notu  100 üzerinden 50’dir.

YABANCI DİL SINAV TARİHLERİ İLERİ BİR TARİHTE DUYURULACAKTIR.

§  Başvuru ön koşullarını sağlayan ve yeterli dil notuna sahip öğrencilerin Erasmus puanları oluşturulur.

Erasmus Notu: Genel Not Ortalaması/2 +Yabancı Dil Sınavı/2

§  Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

§  Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

§  Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

§  Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde, hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvuran bir öğrencinin her iki faaliyete de seçilmiş olması durumunda, -10 puanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.

§  Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.

Sonuçların Duyurulması

§  UIB Erasmus puanlarını ilan ederek, programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesini duyurur.

§   başvuru formunda belirttiği partner üniversite tercihlerine ve partner üniversite kontenjanlarına göre Bölüm Erasmus Koordinatörleri ile birlikte kontenjanlar dahilinde öğrencilerin partner üniversite yerleştirmelerini belirler ve yerleştirme listesini duyurur.

Yerleştirme sonuçları üzerine öğrenciler partner üniversitelere başvururlar