border=  border=
Kurullar

Kongre Dönem Başkanı: Prof. Dr. Uğur Yozgat


Kongre Dönem Başkan Yardımcısı: Dr. Andaç Toksoy


Bilim ve Danışma Kurulu:
Prof. Dr. Ali Şen, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Asuman Akdoğan, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Çiğdem Kırel, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Esin Can Mutlu, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Erkuş, İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Gündüz Çekmecelioğlu, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kafkas Üniversitesi
Prof. Dr. Işıl Pekdemir, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Hakkı Erarslan, Düzce Üniversitesi
Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Oya Aytemiz Seymen, Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Reha Saydan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Ruziye Cop, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Tamer Koçel, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Yozgat, İstanbul Kültür Üniversitesi