border=  border=
Erasmus+ Dünya

ERASMUS+ DÜNYA

Erasmus+ KA107 Ortak Ülkeler (Dünya Ülkeleri) ile Hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunan bir faaliyet türüdür.

Erasmus+ KA103 Program Ülkeleri (Avrupa Ülkeleri) ile hareketlilik faaliyetlerinden farklı olarak, hedefleri şunlardır:

 

  • Ortak ülkelerle işbirliği aracılığı ile güçlü bir uluslararası boyut elde etmek
  • Avrupa’da yükseköğretime olan ilgiyi arttırmak ve Avrupalı yükseköğretim kurumlarının dünya çapında yükseköğretim piyasasında rekabet edebilirliğini desteklemek
  • Ortak ülkelerin gelişimini teşvik etmek amacı ile Avrupa dışındaki yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasına ve modernizasyonuna destek vermek

 

Erasmus+ KA103 Program Ülkeleri (Avrupa Ülkeleri) ile hareketlilik faaliyetlerinden farklı olarak; Üniversitemizin Ulusal Ajans’a yaptığı ve kabul aldığı başvuru projesine bağlı olarak, projede yer alan bölümler, ülkeler ve partner üniversiteler ilgili proje döneminde hareketliliğe katılabilirler.

 

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Tıklayınız;