border=  border=
Kongre Ana Başilıkları

Aile Anayasası
Kurumsallaşma
Nepotizm
Aile Kültürü
Sermaye Yapıları
Yeni Jenerasyonlar
Aile İşletmeleri ve Büyüme
Büyümenin Getirdiği Sorunlar
İkinci (ve sonraki) Nesillere Geçiş
Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma
Aile İşletmeleri ve Sürdürülebilirlik
Aile Kültürü / İşletme Kültürü
Aile Vakıfları
Büyümenin Ekonomik ve Hukuki Boyutu