Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
//
Dersin Amacı
Öğrenciler ile “Liderlik” konsepti üzerine paylaşımcı tartışma sürdürmek; Etkin liderlik kavramının anlaşılması; “Kendi liderlik kapasitesini” anlama ve liderliğin  öğrenilebilirliği ; Yaygın olan yanlış liderlik paradigmaları yerine doğru liderlik faktörlerinin konulabileceğinin kavranması; Öğrencinin kendi içindeki liderlik kapasitesini sorgulaması ile çevresindeki liderleri tanıyabilmesinin,  o liderlikle koordinasyon yollarını kavrayabilme yollarının açılması.
 
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Temel Kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta ÖĞRENME ve LİDERLİK a. Ders değil, yolculuk; b. Lider kime denir? Gerçek bir lider ile demagog arasındaki temel fark nedir? c. Liderlik ve Öğrenme; d. Liderliğin karanlık yüzü; e. Yöneticilik değil, liderlik; f. Liderliği ifade etmek g. Bir liderlik formülü var mıdır? Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
2. Hafta LİDERLİK PSİKOLOJİSİ a. Bir lider psikoloji biliminden nasıl yararlanır; b. Liderlikte “dönüşüm” potansiyelinin rolü; c. Dönüşme yeteneğinin iç ve dış dinamikleri; Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
3. Hafta LİDERLİK PSİKOLOJİSİ d. Zamanlama faktörü; e. Psikolojik savaş ortamında liderlik; f. Liderlik fırsatlarının iyiye kullanılması ile heba edilmesi arasındaki ilişki; g.Liderlik ve cesaret; h.Liderlik ve kararlılık üzerine bir yaklaşım; i. Başarısızlıkta enerjiyi koruyabilmek; j. Olumlu ilişkiler geliştirmede duyguların rolü " Bir olay ile o olaya bakış açısı arasındaki fark" üzerine bir sınıf içi çalışma Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
4. Hafta KADIN LİDERLİĞİ a. Kadın liderliği için fırsatlar ve engeller; b. Kadınların lider olduğu takımlar; c. Kadınların farklı yeteneklerinden ve barışçı özelliklerinden yaratılabilecek yeni bir liderlik türü Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
5. Hafta YENİLİKÇİ LİDERLİK a. Liderlikte “yenilikçiliğin” rolü; b. Duygusal zekayı geliştiren liderlik; c. Sabah ilk iş, gece son iş; Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
6. Hafta YENİLİKÇİ LİDERLİK d. Empati nasıl yapılabilir: Kendine ve başkalarına empati; e. Güven duymak, güven duyulmak Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
7. Hafta LİDERLİK MARKASI a. Liderlik genetik midir? b. liderlik öğrenilebilir mi ? c. Üst liderlik ile alt liderlik nedir? Liderlikte “vizyon” ve “karizma.” İnsanlığın en eski ve etkili kurumu “Aile”nin liderlik üzerindeki yapıcı rolü, liderlikte “aile” anlayışının üstünlüğü. Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
8. Hafta LİDERLİK MARKASI İyi bir kariyer için liderlik özelliklerinin rolü. Lider ile pozisyon arasındaki ilişki ve çelişki nedir? Liderliği marka haline getirmek; c. Liderlik markası ve Kişisel marka; d.Vaka çalışması "Bir gün lider olursam..." başlıklı bir sınıf içi çalışma Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
9. Hafta LİDERLİK VE ETİK Dürüstlüğün liderlikteki rolü. Liderlik ve merhamet duygusu üzerine düşünceler. Meslek etiği, sosyal ve toplumsal etik nedir? Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
10. Hafta LİDERLİK VE ETİK Dürüstlüğün liderlikteki rolü. Liderlik ve merhamet duygusu üzerine düşünceler. Meslek etiği, sosyal ve toplumsal etik nedir? Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
11. Hafta MEDYA VE LİDERLİK a. Medya liderleri nasıl etkiler; b. Medya lider yaratır mı? c. Liderlik ve medyayı okuyabilmek; Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
12. Hafta MEDYA VE LİDERLİK d. Vaka çalışması "Medya ile beraber ya da medyaya rağmen lider olunabilir mi?" başlıklı bir sınıf içi çalışma Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
13. Hafta POLİTİKA VE LİDERLİK a. Politika nedir, nasıl izlenir; b. Bir lider küresel ve ulusal politikaları nasıl izler? c.Dünyada ve ülkemizde politik liderlik. Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
14. Hafta BAŞARILI TAKIM OLUŞTURMADA LİDERLİĞİN ÖNEMİ Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
15. Hafta BAŞARILI TAKIM OLUŞTURMADA LİDERLİĞİN ÖNEMİ Yarıyıl sonu sınavı
16. Hafta Final Haftası Sınav
17. Hafta Final Haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Derse Devam / Katılım 1 70
Final 1 30


ÖÇ-1Etkin liderlik becerisi kazanmak
ÖÇ-2“Kendi liderlik kapasitesini” hissedebilmek
ÖÇ-3İyi ve kötü liderliği ayırdedebilmek
ÖÇ-4Liderliğin temel yeteneklerinin vazgeçilmezlerini anlamak
ÖÇ-5Kendini liderlik için sınamak ve bunun için gerekli cesareti edinmek
ÖÇ-6Dünya ölçeğindeki siyasi ve ekonomik liderlikleri kavramak
ÖÇ-7Liderliğin her sahada sadece yönetmek değil paylaşmakla olası olduğunu kavramak
ÖÇ-8Fedakarlık, cesaret, adalet gibi iyi bir liderin mutlaka taşıyacağı özellikleri tanımak ve geliştirmek
ÖÇ-9Liderlik paradigmalarını sorgulayabilme yeteneği kazanmak
ÖÇ-10Toplumsal yanılsama ve liderlik sanrılarına karşı kişisel bağışıklık edinmek
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 
ÖÇ 1 
ÖÇ 2 
ÖÇ 3 
ÖÇ 4 
ÖÇ 5 
ÖÇ 6 
ÖÇ 7 
ÖÇ 8 
ÖÇ 9 
ÖÇ 10 
ÖÇ 11 
ÖÇ 12 
ÖÇ 13 
ÖÇ 14 
ÖÇ 15 
ÖÇ 16 
ÖÇ 17 
ÖÇ 18 
ÖÇ 19 
ÖÇ 20 
ÖÇ 21 
ÖÇ 22 
ÖÇ 23 
ÖÇ 24 
ÖÇ 25 
ÖÇ 26 
ÖÇ 27 
ÖÇ 28 
ÖÇ 29 
ÖÇ 30 
ÖÇ 31 
ÖÇ 32 
ÖÇ 33 
ÖÇ 34 
ÖÇ 35 
ÖÇ 36 
ÖÇ 37 
ÖÇ 38 
ÖÇ 39 
ÖÇ 40 
ÖÇ 41 
ÖÇ 42 
ÖÇ 43 
ÖÇ 44 
ÖÇ 45 
ÖÇ 46 
ÖÇ 47 
ÖÇ 48 
ÖÇ 49 
ÖÇ 50 
ÖÇ 51 
ÖÇ 52 
ÖÇ 53 
ÖÇ 54 
ÖÇ 55 
ÖÇ 56 
ÖÇ 57 
ÖÇ 58 
ÖÇ 59 
ÖÇ 60 
ÖÇ 61 
ÖÇ 62 
ÖÇ 63 
ÖÇ 64 
ÖÇ 65 
ÖÇ 66 
ÖÇ 67 
ÖÇ 68 
ÖÇ 69 
ÖÇ 70 
ÖÇ 71 
ÖÇ 72 
ÖÇ 73 
ÖÇ 74 
ÖÇ 75 
ÖÇ 76 
ÖÇ 77 
ÖÇ 78 
ÖÇ 79 
ÖÇ 80 
ÖÇ 81 
ÖÇ 82 
ÖÇ 83 
ÖÇ 84 
ÖÇ 85 
ÖÇ 86 
ÖÇ 87 
ÖÇ 88 
ÖÇ 89 
ÖÇ 90 
ÖÇ 91 
ÖÇ 92 
ÖÇ 93 
ÖÇ 94 
ÖÇ 95 
ÖÇ 96 
ÖÇ 97 
ÖÇ 98 
ÖÇ 99 
ÖÇ 100