Sitede Rehberde   
Fakülteler
Fen Edebiyat Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Ders detay

Su Kaynakları Yönetimi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
CE 0337 Su Kaynakları Yönetimi 2/2/0 SA İngilizce 4
Dersin Amacı
Su kaynaklarının optimizasyon yöntemleri kullanılarak yönetilmesinin öğrenilmesi
Ön Koşullar Hidrolik
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr. Emre CAN
Asistanlar Yük. Müh. Murat AKSEL
Ders Gün,Saat ve Yeri Eğitim-öğretim yılı başlangıcında belirtilecektir.
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 09:00 - 11:00, 2D-05-10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, bilgisayar paket program kullanımı
Temel Kaynaklar -IKU Ders notları
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sistem Analizine Giriş Anlatım
2. Hafta Optimizasyon problemlerinin sınıflandırılması, Lineer regresyon Anlatım
3. Hafta Lineer programlamaya (LP) giriş, Grafiksel çözüm Anlatım
4. Hafta LP ile veri analizi, Simpleks yöntemi Anlatım
5. Hafta Network akış problemleri Anlatım
6. Hafta Birim hidrograf tayini ve boru sistemleri Anlatım
7. Hafta Ara Sınav I, Lindo paket kullanımı Bilgisayar paket kullanımı
8. Hafta Su kalitesi problemleri ve sulama planlaması Anlatım
9. Hafta Hazne kapasitesi ve ürün tayini Anlatım
10. Hafta Tam sayısal değer problemleri Anlatım
11. Hafta Gerçek zamanlı hazne operasyonları Anlatım
12. Hafta Yeraltı suyu uygulamaları Anlatım
13. Hafta CPM ve PERT problemleri Anlatım
14. Hafta Genel tekrar Anlatım
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 55


Program Çıktıları
PÇ-1Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,
PÇ-2Matematik, fen bilimleri ve kendi dallan ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi,
PÇ-3Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
PÇ-4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçlan analiz etme ve yorumlama becerisi,
PÇ-6Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
PÇ-7Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
PÇ-8İngilizce ve Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
PÇ-9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
PÇ-10Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,
PÇ-11Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,
PÇ-12Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğrenim Çıktıları
ÖÇ-1Su kaynaklarının tanımlanması
ÖÇ-2Su kaynaklarının yönetimi kavramının tanımlanması
ÖÇ-3Matematiksel modelleme yöntemlerinin öğrenilmesi
ÖÇ-4Basit Optimizasyon Yöntemlerinin Öğrenilmesi
ÖÇ-5Su Kaynakları Yönetim Modellerinin Tanınması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12
ÖÇ 1            
ÖÇ 2            
ÖÇ 3            
ÖÇ 4            
ÖÇ 5