Sitede Rehberde   
Fakülteler
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Ders detay

Atom-Molekül Fiziği Laboratuvarı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FZ6004 6 Atom-Molekül Fiziği Laboratuvarı 0/0/2 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Öğrenciye temel atom sabitlerinin ölçülmesinin

öğretilmesidir.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Gülce Öğrüç Ildız
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri ATAKÖY YERLEŞKESİ
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Gülce Öğrüç Ildız 3-A-14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Deney
Temel Kaynaklar -Fen ve Mühendislik için Fizik: Modern Fizik İlaveli, Raymond A Serway, Palme Yayıncılık, 1997.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Standart birimler, ölçme ve hata hesabı SÖZLÜ ANLATIM
2. Hafta Franck Hertz Deneyi LABORATUVAR
3. Hafta Elektronun e/m oranının belirlenmesi Deneyi LABORATUVAR
4. Hafta Elektron Spin Rezonans Deneyi LABORATUVAR
5. Hafta Atomik spektrumlar ve Rydberg Sabitinin Bulunması Deneyi LABORATUVAR
6. Hafta İki elektronlu atomun spektrumu, ince yapı Deneyi LABORATUVAR
7. Hafta Çok elektronlu sistemlerin atomik spektrumu,Hg Deneyi LABORATUVAR
8. Hafta Sodyumun sarı çizgilerinin incelenmesi Deneyi LABORATUVAR
9. Hafta Tek yarıkta kırınım ve Heisenberg belirsizlik ilkesi Deneyi LABORATUVAR
10. Hafta Elektron Kırınımı Deneyi LABORATUVAR
11. Hafta Fotoelektrik olay Deneyi LABORATUVAR
12. Hafta Telafi Denayi LABORATUVAR
13. Hafta Telafi Denayi LABORATUVAR
14. Hafta Raporların Değerlendirilmesi SÖZLÜ ANLATIM
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 30
Kısa sınav(lar) 10 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 10 20
Derse Devam / Katılım 14 0
Final 1 40


Program Çıktıları
PÇ-1Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri doğru anlamak
PÇ-2Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanmak
PÇ-3Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanmak
PÇ-4Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanmak
PÇ-5Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilmek, sayısal model geliştirebilmek
PÇ-6Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda altyapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanmak
PÇ-7Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak
PÇ-8En az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme yetisini kazanmak
PÇ-9Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, alanı ve ilgili alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilmek
PÇ-10Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak
Öğrenim Çıktıları
ÖÇ-11.Standart birimlerin ve fiziksel niceliklerin tanımlanması, ölçme ve analiz teknikleri ve hata hesabının öğretilmesi.
ÖÇ-22.U anod geriliminin bir fonksiyonu olarak bir Franck-Hertz tüpünde I ters akım (anafor) şiddetinin kaydedilmesi. Fark formalizasyonu ile akım şiddetinin minimumlarının veya maksimumlarının pozisyonlarından E eksitasyon enerjisinin hesaplanması.
ÖÇ-33.Elektronun e/m oranının belirlenmesi
ÖÇ-44.Serbest elektronun g-faktörünü bulunması
ÖÇ-55.Rydberg sabiti bulunarak atom spektrumlarının, atomların enerji düzeyleri ile olan ilişkisini incelemesi.
ÖÇ-66.Helyum tayfı kullanılarak kırınım ağı sabitinin ve Helyumun spektral çizgilerinin dalgaboylarının hesaplanması.
ÖÇ-77.Civanın gözle görülebilen en şiddetli spektral çizgilerini belirleyerek bu çizgileri geçiş şartlarını ve hangi enerji seviyeleri arasında olduğunun belirlenmesi
ÖÇ-88.Spektrometre yardımı ile Sodyumun çift sarı çizgisi arasındaki dalgaboyu farkını bularak kırınım ağının ayırma gücünü hesaplanması.
ÖÇ-99.Tek yarıkta Fraunhofer kırınım desenlerinin şiddet dağılımlarının ölçülmesi. Kirchoff kırınım formülüne göre; maksimum ve minimumların yükseklik ve konumlarının hesaplanması ve bunları ölçülen değerlerle karşılaştırılması. Tek yarıkta kırınım desenlerinden, yarık genişliğini değiştirerek, momentumundaki belirsizliğin hesaplanması ve Heisenberg belirsizlik ilkesini doğrulanması.
ÖÇ-1010.Parçacığın dalga karakterine sahip olduğunu serbest elektronlar kullanarak kırınım olayı yardımıyla gözlemlenmesi.Farklı anot gerilimlerindeki kırınım halkalarının yarıçaplarının ölçülmesi ve elektronun dalga boylarının hesaplanması.Dalga boyları ve kırınım halkalarının yarıçapları arasındaki ilişki kullanılarak grafit düzlemleri arasındaki mesafenin hesaplanması.
ÖÇ-1111.Fotoelektrik olayın deneysel olarak gözlenerek açıklanması.Fotoelektrik olay yardımıyla, Planck sabitinin bulunması.Fotoelektronların maksimum kinetik enerjilerinin, ışığın frekansının bir fonksiyonu olarak gösterilmesi.Foto-katotta bulunan metalin iş fonksiyonunun ve eşik frekansının hesaplanması.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6          
ÖÇ 7          
ÖÇ 8          
ÖÇ 9          
ÖÇ 10          
ÖÇ 11