Sitede Rehberde   
Meslek Yüksek Okulları
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Ana Sayfası

Haber ve EtkinliklerDuyurular
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TANIŞMA PARTİSİ ...
Mikro Programı ile Muhasebe Uygulamaları ...
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Program Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Tayfun KAYNAŞ

Program Danışmanı
Öğr.Gör.Yeliz SEVİMLİ
SAİTOĞLU
 

Programın Amacı:
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının temel amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci muhasebe elemanları yetiştirmektir. Bu amacı, ders içeriklerinin zenginliği ve özel sektörde uzun yıllardır tecrübe edinmiş konusunda uzman öğretim görevlilerinin desteğiyle ve hedeflenen sektörlerin öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmış bir program ile gerçekleştirmektedir.

Bilgi çağının elemanlarını yetiştirmede büyük önem taşıyan bilgisayar kullanımı, üniversitemizin eğitiminin temel unsurlarından biridir. Muhasebe sisteminin tamamının bilgisayarlaşmış olması, özellikle muhasebecilik mesleğini seçecek öğrencilerin, bilgisayarlı muhasebe ve vergi konularında donatılmış olmalarını gerektirmektedir. İş hayatı bilgisayarlı muhasebeyi ve vergi konularını iyi bilen, iyi kullanan elemanlara büyük gereksinim duymaktadır. Bu özelliklere sahip elemanların yetişmesi ise uzun zaman almaktadır. Muhasebe ve vergi uygulamaları programında yer alan öğrencilerimiz, iki yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmakta ve muhasebe programlarına hakimiyet kazanmaktadırlar.

Eğitim Süreci:
İstanbul Kültür Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’nda Muhasebe Prensipleri, Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesine Giriş, Hukuka Giriş, Matematik, Bilgisayar Uygulamaları, Türk Vergi Sistemi, Vergi Hukuku, İşletme Yönetimi, İktisat, Ticari Matematik, İşletme Hukuku, İstatistik, Bilgisayarlı Muhasebe, Finansal Yönetim, Mali Tablo Analizi, Dış İşlemler Muhasebesi, Finansal Analiz, Yönetim Muhasebesi, Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları, Şirketler Muhasebesi, Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymetler Yatırımlarının Yönetimi, Muhasebe Denetimi, Maliyet Muhasebesi, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türkçe, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Mesleki Yabancı Dil ve İş Yeri Uygulaması gibi dersler kurumsal ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Eğitim süresi toplam 2 yıldır. İngilizce Hazırlık eğitimi öğrenci isteğine bağlı olarak düzenlenmektedir.

Uygulama Çalışmaları ve Staj:
Öğrenciler kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarının muhasebe departmanlarında, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin veya Yeminli Mali Müşavirlerin yanında her eğitim öğretim dönemi sonunda 20 iş günü olmak üzere toplamda 40 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler.

Mezunlar:
Mezunlar, “Muhasebe Meslek Elemanı” ünvanı ile “Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. Öğrencilerimiz istedikleri taktirde, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Diğer taraftan, lisans eğitimi tamamlandıktan sonra üç yıl staj yaptıkları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip olabilmektedirler.

Mezun olan öğrencilerimiz; kamu ve özel sektöre ait kuruluşların muhasebe departmanlarında (Bankalar, Sigorta şirketleri, Finans şirketleri vb), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin yanında istihdam edilmektedirler.

Avantajlar:
Ders programı kapsamında, muhasebe sektörünün önde gelen mali müşavirlerinin vereceği seminerler ile birlikte; güncel gelişmeleri takip etmekte ve muhasebe programlarına hakimiyet kazanmaktadırlar.
Muhasebe, geniş bir çalışma alanına sahip olduğu için öğrenciler aldıkları eğitim ve yaptıkları stajlar doğrultusunda kolay iş bulabilmektedirler.
Mezunlarımız önlisans diplomasını aldıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek yüksek öğretimlerine lisans düzeyinde devam etme olanağına sahiptirler. Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız ise İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yurtdışındaki üniversitelerle yaptığı protokoller doğrultusunda 3. ve 4. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler.