Sitede Rehberde   
Meslek Yüksek Okulları
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
İşletme Yönetimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme Yönetimi Programı Ana Sayfası

Haber ve EtkinliklerDuyurular
2010- 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TANIŞMA PARTİSİ ...
EKOL OFSET Fabrika ziyareti ...
DGS Bilgilendirme Konferansı ...
Geleneksel İMKB Gezisi ...
Mikro Programı ile Muhasebe Uygulamaları ...
İstanbul Ticaret Odası ...
Saruhan Çorlu Deterjan Fabrikası ...
İMKB ...
Pelit Pastaneleri Fabrikası ...
İşletme gezilerimiz başlıyor! ...
İşletme Yönetimi

 

Program Başkan Vekili
Y.Doç.Dr. Tayfun KAYNAŞ

Program Danışmanı
Yrd.Doç.Dr. Fırat Şimşek

İKİNCİ ÖĞRETİMİ DE BULUNMAKTADIR

2013-2014 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Ders Programları  

Örgün Öğretim II.YY
Örgün Öğretim IV. YY. 
İkinci Öğretim II.YY.
İkinci Öğretim IV.YY.

 

Yakın zamanlara kadar üretimin üç ana faktörü olarak kabul edilen emek, sermaye ve tabiat unsuruna, son yıllarda sanayideki hızlı gelişmelere paralel olarak ve yönetici adı altında tanımlanan bir dördüncü unsur eklenmiştir. Ülkemizdeki ekonomik gelişmelere paralel olarak yönetim bilim ve uygulamasında önemli değişiklikler ortaya çıkmış, yöneticilerin işletmedeki görev ve yetkileri de buna paralel olarak artmıştır. Bu durum, yönetim kademelerini de etkilemiş ve işletmede üst kademe yöneticileri ile astlar arasında yer alan ara kademe yönetici ihtiyacının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ara kademe yöneticisi yetiştirmek gereksinmesi, Yüksekokulumuzun ana nedenini oluşturmuştur.

Yüksekokulumuzun ders programları da bu ihtiyaçlara göre şekillendirilmiştir. I. ve II. yarıyıllar daha ziyade temel nitelikteki derslere ayrılmış olup, ekonomi, işletme, muhasebe prensipleri, kantitatif yöntemler gibi konulara programda yer verilmiştir. III. ve IV. yarıyıl dersleri ise öğrencileri yönlendirme dersleridir. Bu yarıyıllarda ele alınan konular, Muhasebe ve Yönetim Kontrolü, Pazarlama, Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymet Yatırımlarının Yönetimi, Ticaret Hukuku vb. dersleri içermektedir.

Okulumuzun eğitim-öğretim programları içerisinde Yabancı Dil ve Bilgisayar Uygulamaları önemli yer tutmaktadır. Bugünün yöneticisi, bilgisayar ortamından yararlanabilen, en azından bir yabancı dili iyi bilen kişi olmalıdır. Staj, okulumuzun önemli bir faaliyetidir. Öğrenciler, I. ve II. yarıyıllarını tamamladıktan sonra belirli bir işletmede 4 hafta süreli staj yapmak zorundadırlar. Stajın yapılacağı yer, başlama tarihi ve konusu danışman öğretim üyesi ile birlikte belirlenir. İşletme Yönetimi programında derslere, uygulamalara ve laboratuar çalışmalarına devam zorunludur. Öğrenciler bu faaliyetlerin en az % 70'ne katılmak durumundadırlar.