Sitede Rehberde   
Meslek Yüksek Okulları
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ana Sayfası

Haber ve EtkinliklerDuyurular
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TANIŞMA PARTİSİ ...
Bankacılık ve Sigortacılık

 

Program Başkanı
Prof. Dr. Fahamet AKIN

Program Danışmanı
Öğr.Gör. Yeliz SEVİMLİ SAİTOĞLU

İKİNCİ ÖĞRETİMİ DE BULUNMAKTADIR

2013-2014 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Ders Programları 
 


Programın Amacı:


İstanbul Kültür Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde, çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde veya sigortacılık alanında çalışacak nitelikli ve donanımlı ara insan gücünü yetiştirmektir.

Eğitim Süreci:

İstanbul Kültür Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler; matematik, hukuk, iktisat, bankacılığa giriş ve temel bankacılık hizmetleri, sigortacılığa giriş ve muhasebe alanlarındaki temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır. III. ve IV. yarıyıllarda ise mesleki uzmanlaşmaya yönelik, sigorta hukuku, bankacılıkta fon ve risk yönetimi, temel kredi işlemleri, uluslararası bankacılık, sağlık-hayat sigortaları ve yangın sigortası, hasar ve risk yönetimi gibi belli başlı dersler okutulmakta ve proje çalışması yaptırılmaktadır.

Uygulama Çalışmaları ve Staj:

Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nda öğrencilerin öğretim süresince 40 iş gününü kapsayacak sürede staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin hem banka hem de sigorta alanında edinmiş edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikle buluşturmak adına  20 iş günlük stajı banka 20 iş günlük stajı ise sigorta sektöründe yapmaları uygun görülmektedir.

Mezunlar:

Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları , kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyenler mezunlar ise, sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler.


Avantajlar:

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu ve SAB (Sigorta Acenteleri Birliği) arasında karşılıklı imzalanan protokol çerçevesinde Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerinin işyeri uygulaması dersi ve stajlarının  SAB mensubu Sigorta Acentelerinde yapmaları ve/veya SAB mensubu Sigorta Acentelerinin mezun öğrencilerimizi öncelikli olarak istihdam etmesi olanağı sağlanmıştır.

Bununla birlikte, Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri önlisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek yüksek öğretimlerine lisans düzeyinde devam etme olanağına sahiptirler. Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız ise  İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yurtdışındaki üniversitelerle yaptığı protokoller doğrultusunda 3. ve 4. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler.