Sitede Rehberde   
Fakülteler
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (Türkçe)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Ders detay

YAPI BİLGİSİ II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM3020 3 YAPI BİLGİSİ II 2/2/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Mimarlık eğitimi kapsamında olan Yapı Bilgisi derslerinin amacı, öğrencilerin yapı sistemi üzerine gerekli donanıma sahip olmaları, sistem seçimi ve sistem kurabilme becerisini kazanabilmeleridir. Yapı Bilgisi II dersi kapsamında, öğrencinin işlevsel yapı elemanlarına ilişkin bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Yapı Bilgisi II dersi kapsamında, yapı alt sistemi içinde yer alan işlevsel yapı elemanları incelenecektir. Dış duvar sistemleri; iç duvar sistemleri; döşeme sistemleri; çatı sistemleri; düşey sirkülasyon sistemleri temel yapısal özellikleri ile tanıtılacak ve her birinden beklenen performans özellikleri, seçimlerinde ve/veya tasarlanmalarında kullanılacak kriterler ve ilkeler konusunda öğrenciye teknik bilgi verilecektir. Uygulamalarda öğrencilerin bu bilgileri kullanabilmesi sağlanacaktır. 

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derste % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU, Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKİN
Asistanlar Arş. Gör. H. Nur GENÇ, Arş. Gör. Gaye GÜNAYDIN, Arş. Gör. Nurten CEYLAN, Mimar Oya KESKİN
Ders Gün,Saat ve Yeri A ŞUBESİ-SALI, 09:00-13:00, AMFİ Z-A-3, MTS-VI / B ŞUBESİ-SALI,13:00-17:00, AMFİ Z-A-3, MTS-VI
Görüşme Saatleri ve Yeri 2-C-07 / Çarşamba 15.00-17.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Teori ve uygulama (stüdyoda çizim ve maket çalışmaları).
Temel Kaynaklar
Prof. Muhittin BİNAN, “Yapı Elemanları”, İ.T.Ü. Yayınları, İstanbul, 1986
Prof.Dr. M. Rıfat ÇELEBİ, “Yapı Bilgisi”, İ.K.Ü. Yayınları, İstanbul, 2002
Prof. Abdullah SARI, “Merdivenler”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2000
Prof. Sedat H. ELDEM, “Yapı”, Birsen Yayınevi, İstanbul
Murat Soygeniş, “Yapı 2”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1999
Murat Soygeniş, “Yapı 3”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002
Murat Soygeniş “Yapı 4” Birsen Yayınevi, İstanbul, 2003
Görün Özsen, Emel Yamantürk, “Taşıyıcı Sistem Tasarımı”, Birsen Yayınevi, İstanbul,     1991
Köksal Özcan, “Yapı”, Bilim Yayınevi, İstanbul, 2000
Çetin Türkçü, “Yapım”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000
Lemi Yücesoy, “Temeller-Duvarlar-Döşemeler”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları , İstanbul, 2001
Nihat Toydemir, Ülger Bulut, “Çatılar”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2004
Çetin Türkçü, “Çağdaş Taşıyıcı Sistemler”, Bilim Yayınevi, İstanbul, 2003
Selçuk Güner, Abdülrahim Yüksel, “Yapı Teknolojisi”, Aktif Yayınevi, İstanbul, 2001
Francis D. K. CHING, “Çizimlerle Bina Yapım Rehberi”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2001
Mario Salvadori, “The Art of Construction”, Chicago Review Press, U.S.A. 1981
R. Barry, “The Construction of Buildings 1-2-3-4-5-6”, Blackwell Science, Great Britain,1996 
Edward Allen, “How Building Work / The Natural Order of Architecture”, Oxford University Press, 2005

 
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta DERS ANLATIMI: Giriş - Ders içeriğinin öğrenciye aktarılması ANLATIM
2. Hafta DERS ANLATIMI: Duvar Sistemleri ( Duvarların performans özellikleri; sınıflandırma Sistemleri) Taşıyıcı Duvarlar (Kagir Yığma Yapı Duvarları, Ahşap Yığma Duvarlar, Betonarme Perde Duvarlar, Ahşap İskeletli Yapı Duvarları) Taşıyıcı Olmayan Duvarlar (Yığma bölme duvarlar, İskeletli bölme duvarlar). ANLATIM
3. Hafta DERS ANLATIMI: Duvar Sistemleri ( Duvarların performans özellikleri; sınıflandırma Sistemleri) Taşıyıcı Duvarlar (Kagir Yığma Yapı Duvarları, Ahşap Yığma Duvarlar, Betonarme Perde Duvarlar, Ahşap İskeletli Yapı Duvarları) Taşıyıcı Olmayan Duvarlar (Yığma bölme duvarlar, İskeletli bölme duvarlar). ANLATIM
4. Hafta UYGULAMA: YTONG Duvar Uygulama Eğitimi UYGULAMA
5. Hafta DERS ANLATIMI: Çatı Sistemleri (Performans Özellikleri; Sınıflandırma Sistemleri) ANLATIM
6. Hafta BAYRAM TATİLİ (Kurban Bayramı) TATİL
7. Hafta DERS ANLATIMI: Çatı Sistemleri (Düz Çatılar, Eğik Çatılar) ANLATIM
8. Hafta BAYRAM TATİLİ (Cumhuriyet Bayramı) TATİL
9. Hafta UYGULAMA: ÇATIDER Uygulama Eğitimi UYGULAMA
10. Hafta UYGULAMA (Dış Duvar, Çatı) UYGULAMA
11. Hafta ARA SINAV 1 (Dış Duvar, Çatı) SINAV
12. Hafta DERS ANLATIMI: Döşeme Sistemleri (Performans Özellikleri; Sınıflandırma Sistemleri, Zemine oturan döşemeler; Betonarme döşemeler; Ahşap Kirişli döşemeler; Prefabrike döşemeler) ANLATIM
13. Hafta DERS ANLATIMI: Düşey Sirkülasyon Sistemleri (Merdivenler-Merdiveni oluşturan elemanlar, kuralları ve hesaplamaları; Merdiven şekilleri; Merdivenlerin dengelendirilmesi; Yapıldıkları malzemeye göre merdiven türleri. ANLATIM
14. Hafta UYGULAMA (Merdiven) UYGULAMA
15. Hafta ARA SINAV 2 (Düşey Sirkülasyon Sistemleri, Döşeme Sistemleri) + DERS ANLATIMI: Düşey Sirkülasyon Sistemleri, Rampalar. SINAV+ANLATIM
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 3 10
Stüdyo Uygulamaları 2 20
Final 1 40


Program Çıktıları
PÇ-1Konuşma ve yazma becerileri: Etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri
PÇ-2Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme
PÇ-3Grafik anlatım becerisi: Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme
PÇ-4Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme
PÇ-5Biçimsel kompozisyon Becerileri: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını kullanma
PÇ-6Tasarım becerileri: Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi
PÇ-7Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma yapabilme
PÇ-8Batı mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri bilme ve uygulamada kullanma
PÇ-9Batı dışı mimarlık: Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri bilme ve uygulamada kullanma
PÇ-10Ulusal ve bölgesel mimarlık: Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini bilme ve uygulamada kullanma
PÇ-11Tarihi çevre koruma restorasyon: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilme ve uygulamada kullanma
PÇ-12Örneklerden yararlanma becerisi: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme
PÇ-13İnsan davranışları: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama ve tasarım sürecinde değerlendirme
PÇ-14Kültürel farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlama ve uygulamada değerlendirme
PÇ-15Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve yerleşme tasarımı becerisi
PÇ-16Sürdürülebilir tasarım: Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulması konusundaki bilgi düzeyi
PÇ-17Program hazırlama: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme yapabilme
PÇ-18Arazi koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi
PÇ-19Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış İlkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama ve uygulamada kullanma
PÇ-20Çevresel sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama ve uygulamada kullanma
PÇ-21Yaşam güvenliği: Acil kaçış konusuna vurgu yaparak, yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama ve uygulamada kullanma
PÇ-22Bina kabuğu sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama ve uygulamada kullanma
PÇ-23Bina servis sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama ve uygulamada kullanma
PÇ-24Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi
PÇ-25Yapı malzemeleri ve uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları uygulama
PÇ-26Yapım maliyeti kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerine sahip olma
PÇ-27Teknik dokümantasyon: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonunu yapabilme
PÇ-28Mimarlıkta müşterinin rolü: Müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu yeine getirme
PÇ-29Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi
PÇ-30Mimarın yönetimsel rolü: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini yerine getirebilme
PÇ-31Mimari uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularının kavranması
PÇ-32Profesyonel gelişme: Mesleki gelişimde, işveren ve çalışanın hak ve sorumluluklarının anlaşılması ve yerine getirilmesi
PÇ-33Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde liderlik rolünün yerine getirilmesi
PÇ-34Yasal sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet hakları, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda yasal sorumlulukların üstlenilmesi
PÇ-35Etik ve mesleki hükümler: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konulardaki bilgi ve yetkinlik
Öğrenim Çıktıları
ÖÇ-1Yapı sistemini anlayabilme, analiz edebilme
ÖÇ-2Fonksiyonel alt sistemleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma ve kullanabilme
ÖÇ-3Fonksiyonel alt sistemleri bütünleştirebilme
ÖÇ-4Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşim, arazi koşulları hakkındaki bilgileri analiz edebilme ve proje çerçevesinde uygulamaya aktarabilme
ÖÇ-5Taşıyıcı sistemler, bina kabuğu sistemleri, yapı malzemeleri hakkındaki bilgileri analiz edebilme ve proje çerçevesinde uygulamaya aktarabilme
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29PÇ 30PÇ 31PÇ 32PÇ 33PÇ 34PÇ 35
ÖÇ 1                                   
ÖÇ 2                                   
ÖÇ 3                                   
ÖÇ 4                                   
ÖÇ 5