Sitede Rehberde   
Akademik Merk. Birimler
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Ana Sayfası / Konferanslar

Haber ve EtkinliklerDuyurular
Konferanslar


Konferanslar, Seminerler ve Toplantılar

 

 JEAN MONNET KONFERANSLARI

VII. Jean Monnet Konferansı
“EU Member States’ Positions on Turkey”
 (AB Üye Ülkelerinin Turkiye'ye Bakış Açısı)

Başkan: Assist.Prof.Dr. Bianca Kaiser (Jean Monnet Kürsüsü, İstanbul Kültür Üniversitesi)

Konuşmacılar:
Dr. Eduard Soler è Lecha (Araştırmacı, CIDOB Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma Ajansı, Barselona)
"Domestic politics and Member States' positions on Turkey's EU membership"
“İç Politika ve Üye Ülkelerin Turkiye'nin Üyeliğine Bakış Açısı”

Dr. Dorotheé Schmid (Araştırmacı, IFRI – Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Paris)
“France's position regarding the Turkish accession process: state of play before the French presidency of the EU”
“Fransa'nın Türkiye'nin katılımına bakış açısı: Fransa dönem başkanlığından önceki mevcut durum”

Doç Prof. Dr. Chris Rumford (Ko-Direktör, Global ve Ulusaşırı Politikalar, Royal Holloway, London Üniversitesi)
“Thinking beyond the West: global Turkey meets provincial Europe”
“Batının ötesinde düşünmek: Global Türkiye'nin Dar Görüşlü Avrupa ile karşılaşması”

 Katılımcı:
Doç. Dr. Ayhan Kaya (Direktör, Avrupa Enstitüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Tarih: Çarşamba, 08 Mayıs  2008 – 14:00-16:30
Yer: Senato Salonu, İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü, 5. kat
 
VI. Jean Monnet Konferansı

“Migration and the Future of Turkey-EU Relations”
(Göç ve Türkiye AB İlişkilerinin Geleceği)
 
I. Panel
“EU Migration Policy: Europeanization, Citizenship and Security”
“Avrupa Göç Politikası: Avrupalılaşma, Vatandaşlık ve Güvenlik”
 
Başkan
Prof. Dr. Ahmet İçduygu (Direktör, Göç Çalışmaları Merkezi, MIREKOÇ, Koç Üniversitesi)
Konuşmacılar:
• Prof. Dr. Thomas Faist (Direktör, Göç, Vatandaşlık ve Gelişme Merkezi, Bielefeld Üniversitesi)
• Y. Doç. Dr. Betty De Hart (Araştırmacı, Hukuk Sosyolojisi, Göç Hukuku Merkezi, Law Radboud, Nijmegen Üniversitesi)
• Doç. Dr. Ayhan Kaya (Direktör, Göç Araştırmaları Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi)

II. Atölye Çalışması
“The Future of Turkey-EU Relations and Migration: Policy Implications and Recommendations”
“AB Türkiye İlişkilerinin Geleceği ve Göç: Politika Etkileri ve Tavsiyeler”
 
Başkan
Assist. Prof. Dr. Bianca Kaiser (Jean Monnet Kürsüsü, İstanbul Kültür Üniversitesi)
Ana Konuşmacı:
Prof. Dr. Kemal Kirişçi (Direktör, Avrupa Çalışmaları Merkezi ve Jean Monnet Kürsüsü, Boğaziçi Üniversitesi)
 
İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü
Prof. Dr. Önder Öztunalı Konferans Salonu
Cuma, 23 Mart 2007
10:00-17:00
 
V. Jean Monnet Konferansı
“AB'nin Ekonomik ve Parasal Birliği / “Economic and Monetory Union of the EU”
 
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Kadir Mercül (İstanbul Üniversitesi- Ekonomi Bölümü)
Assist. Prof. Dr. Mesut Eren (İstanbul Kültür Üniversitesi – Ekonomi Bölümü)
 
İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü
Prof Dr. Önder Öztunalı Konfearans Salonu
Salı, 23 Mayıs 2006
15:00-17:00
 
IV. Jean Monnet Konferansı
“New Developments in the International Relations of the EU”
(Avrupa Birliği'nin Uluslararası Politikası'ndaki Gelişmeler)
 
Konuşmacılar:
 
Assoc. Prof. Dr. Karen E. Smith (London School of Economics)
Dr. Anne McNaughton (Australya Ulusal Üniversitesi, Canberra)
 
İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü
Prof. Dr. Önder Öztunalı Konferans Salonu
Cuma, 07 Nisan  2006
10:15-12:00
 
III. Jean Monnet Konferansı (Avrupa Günü 2005)
“Common Cultural Values between Turkey and the European Union”
(Türkiye ve Avrupa Birliği'nin Ortak Kültürel Değerleri)
 
Konuşmacılar:
Reiner Möckelmann, Almanya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu
Dr. Alexis Alexandris, Yunanistan İstanbul Başkonsolosu
 
İstanbul Kültür Üniversitesi
Şirinevler Kampüsü
Halil Akıngüç Konferans Salonu
06 Mayıs  2005, 14:00
 
II. Jean Monnet Konferansı
“Turkish-Greek Relations and the EU Summit on December 17, 2004”
(Türk Yunan İlişkiler ve 17 Aralık 2004 AB Zirvesi)
 
Moderatör:
Assist. Prof. Dr. Bianca Kaiser (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Assist. Prof. Dr. Harry-Zavhary G. Tzimitras (İstanbul Bilgi Üniversitesi) "Turkish-Greek Rapprochement in the Post-Cold War Era", “Soğuk Savaş Sonrası Türk Yunan Uzmanlaşması”
Christos Katsioulis MA. (Trier Üniversitesi, Almanya), "Greek and Turkish Foreign Policies: Fields of Cooperation and Conflict"  “Türk Yunan Dış Politikaları: İş Birliği ve Çatışma alanları”
Assist. Prof. Dr. Serhat Güvenç (İstanbul Bilgi Üniversitesi)"Is Turkish-Greek Rapprochement Sustainable after the EUAmsterdam Summit?" “Türk Yunan Yakınlaşmasının AB Amsterdam Zirvesinden sonra devam etmesi mümkün mü?”
Dr. Sylvia Tiryaki (İstanbul Kültür Üniversitesi) “Working towards a Settlement in Cyprus" “Kıbrıs Sorununun Çözümüne Yönelik Çalışmalar”

İstanbul Kültür Üniversitesi
Şirinevler Kampüsü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kütüphane Salonu (7th Kat)
10 Aralık 2004, 10:00-13:00
 
I. Jean Monnet Konferansı
“Euro-Turks: Bridge, or Breach, between Turkey and the European Union?”
(Avrupa Türkleri: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü mü Engel mi?)
 
Moderatör:
Assist Prof. Dr. Bianca Kaiser (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Konuşmacılar
Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat (Boğaziçi Üniversitesi)
lNeco Çelik (Film Yapımcısı, Berlim)
Doç Dr. Ayhan Kaya (Bilgi Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Bianca Kaiser (İstanbul Kültür Üniversitesi)

İstanbul Kültür Üniversitesi
Şirinevler Kampüsü
Halil Akıngüç Konferans Salonu
15 Ekim 2004
10.00-13.00

 

JEAN MONNET SEMİNERLERİ

VI. Jean Monnet Semineri
"Regional Integration and Nationalism in the Caribbean"
 
Konuşmacı:
Prof. Dr. Ralph R. Premdas (University of West Indies, Trinidad and Tobago ve University of Toronto)
 
İstanbul Kültür Üniversitesi
Perşembe, 04 Mart 2010
Ataköy Kampüsü
IIBF Seminer Salonu
14:00-16:00
 
V. Jean Monnet Semineri
"Transition in Spain: Towards a New Kind of a State"
 
Konuşmacı:
Dr. Fransesc Serra Massansalvador (Autonomous University of Barcelona, Uluslararası İlişkiler Bölümü)
 
İstanbul Kültür Üniversitesi
Pazartesi, 30 Mart 2009
Ataköy Kampüsü
IIBF Seminer Salonu
16:00-18:00
 
IV. Jean Monnet Semineri
“Economic Battles, Knowledge Deficits, and Culture Wars: Explaining Opposition to EU Enlargement and Turkey’s Entry”
(Ekonomik Mücadeleler, Bilgi Noksanlığı, Kültür Savaşları: AB'nin Genişlemesine ve Türkiye'nin Katılımına Muhalefetin Açıklanması)

 
Konuşmacı:
Assist Prof. Dr. Jeffrey C. Dixon (Koç Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

İstanbul Kültür Üniversitesi
Çarşamba, 2 Aralık 2006
Ataköy Kampüsü
Prof. Dr. Önder Öztunalı Konferans Salonu
10:00-12:00
 
 
III. Jean Monnet Semineri 
“Turkey and the European Union: A Political Economy Perspective”
(Türkiye ve Avrupa Birliği: Bir Siyasal Ekonomi Perspektifi)
 
Konuşmacı:
Prof. Dr. Ziya Öniş (Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

İstanbul Kültür Üniversitesi
Çarşamba, 01 Kasım 2006
Ataköy Kampüsü
Prof. Dr. Önder Öztunalı Konferans Salonu
10:00-12:00
 
 
II. Jean Monnet Semineri 
“Turkey - European Union Relations: Current Developments”
(Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri: Son Gelişmeler)
 
Konuşmacı:
Dr. Arnold Hornfeld, TÜSİAD üyesi

İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü
Prof Dr. Önder Öztunalı Konferans Salonu
Cuma, 23 Aralık  2005
14:00-16:30
 
 
I. Jean Monnet Semineri
“Japanese Culture & Language: An Introduction”
(Japon Kültürü ve Dili: Tanıtım)
 
Konuşmacı:
Prof. Dr. Hans-Kühne (Trier Üniversitesi)

İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü
İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonu
Cuma, 18 Kasım  2005
14:00-16:30

 

JEAN MONNET TOPLANTILARI
II. Jean Monnet Network Toplantısı
“Turkey Jean Monnet Network Meeting”

 
Türkiye’de Jean Monnet Programı kapsamında seçilip desteklenen projelerin sahibi olan Jean Monnet profesörlerinin katıldığı “ Turkey Jean Monnet Network Meeting” çerçevesinde Türkiye’de Avrupa Çalışmalarının durumu ve ilerleyişi tartışılmış, üniversiteler arası işbirliği olanakları da araştırılmıştır.
 
 
İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü
Senato Salonu
26 Kasım 2010
 
I.Bilgilendirme Toplantısı
“ Information meeting on Jean Monnet Programme"

 
Konuşmacı:
Franco Burgio (Project Manager for the Jean Monnet Programme, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) of the European Commission),
 
İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü
İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonu
04 Mayıs 2010