Sitede Rehberde   
Lisansüstü Öğrenim
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sanat Yönetimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Sanat Yönetimi Programı Ana Sayfası

Haber ve EtkinliklerDuyurular
Sanat Yönetimi

PROGRAM BAŞKANI
Doç.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK
Tel : (0212) 498 41 96
m.ustunipek@iku.edu.tr

PROGRAMIN AMACI

Plastik ve fonetik sanatlar programlarından mezun ya da işletme, iktisat gibi yönetime dönük üniversite mezunlarını sanatsal değerlendirme, sanat yönetimi, gösteri tasarımı, konularında uzman, yaratıcı, üretici ve ayrıca gösteri sanatlarının evrensel boyutunu betimleyebilme, algılayabilme yetisiyle donanmış sanat yöneticileri yetiştirmek.

Süre

Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)


TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

• 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
• ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*
  programın puan türünde en az 55  puan almaları gerekmektedir.

• Doktora programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvurabilmek için,
  ALE 55 ve YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
  bir sınavdan bu puan muadili bir puan, (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta
  yeterlik programına başvuracaklar için ALES 80 ve lisans mezuniyet not ortalamalarının
  4 üzerinden en az 3 veya muadili puana sahip olmaları gerekir ) yabancı uyruklu
  öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
  YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
  sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
  * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Adayların başvuru sırasında,
- Diploma fotokopisi,
- ALES Belgesi fotokopisi,
- Transkript fotokopisi,
- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
• Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
  teslim edilmelidir.
• Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri , ikametgâh belgesi,
  noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
  taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.
  
 Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde  
 Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.   
 Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
 fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.Diğer Koşullar

• Program dili Türkçe’dir.
• Program, toplam 28 kredi / saattir.
• Program tezli yüksek lisans programıdır.
• İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi
  Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
  Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek
  Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
• Program hafta içi gündüz saatlerinde yürütülür.
• Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
• ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, herhangi bir puan
  grubundan minimum 55 puan almış olmak,
• Tüm programlar için Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, Bilimsel Değerleme
  ve Mülakat yapılacaktır.

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.