Sitede Rehberde   
Fakülteler
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Ana Sayfası

Haber ve Etkinlikler

ARABULUCULUK EĞİTİMİ ...
Konferans: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Sigorta Hukukuna İlişkin Kavram Ve Kurumlarının Tanıtılması...
Konferans: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlere İlişkin Kavram Ve Kurumlarının Tanıtılması...
PROF.DR.TURHAN ESENER ULUSLARARASI I. İŞ HUKUKU SEMPOZYUMU...
KONFERANS: "AVRUPA BİRLİĞİ’NDE MALİ KRİZ VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ"...
Türk, Alman, Uluslar arası Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı Tanıtım Toplantısı...
Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Yaz Öğretimi için Fakültemizde......
Bir önceki Yargıtay Başkanımız sayın Hasan GERÇEKER Ceza Hukuku Genel Hükümler I (Yargıtay Uygulamaları) dersi ile Hukuk Fakültesi öğre...
Sit Alanları ve Tescilli Eserlere İlişkin Konferans ...
6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN TİCARİ İŞLETMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN TANITILMASI KONULU KONFERANS ...
6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLERE İLİŞKİN KAVRAM VE KURUMLARIN TANITILMASI KONULU KONFERANS......
"Uluslararası Hukuku ve Adaleti Yeniden Düşünmek -International Conference on Rethinking International Law and Justice" konulu uluslararası konfe...
Avrupa Konseyi Heyeti ve Adalet Bakanlığından İKÜ Hukuk Fakültesi'ne ziyaret......
Türk-Alman Uluslararası Ekonomi Hukuku Yükselisans Programı...
Türk-Alman Ekonomi İlişkileri Yeni İnisiyatifler konulu toplantı...
27.4.2011 tarihinde Çek Kanunu ile ilgili yapılacak konferans programı için tıklayınız......
Türk ve Alman Yargıtay Üyeleri 4. Kez Buluştu....
Uluslararası Anayasa Kongresi...
2.Uluslararası Çocuk ve Hukuk Kolokyumu...
Türkiyede Kadın Hakları ve Kadın Sığınma Evleri ...
Uluslararası Kolokyum: Öğretmen, Yönetici ve Veli Temelli Şiddeti Önleme Çalışmaları: Fark Yaratan Projeler ...
Conference of Chief Justices of the World on the art.51c of the Constitution of India...
Kriminolojide Araştırma Yöntemleri Semineri...
Konferans: Uluslararası Ceza Mahkemesi Birinci Başkan Yardımcısı Fatoumata Dembele Diarra ...
Çocuk ve Hukuk Konulu Uluslararası Kolokyum ...
14-15 Kasım 2013 Tarihleri Arasında Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunun Güncel Sorunları Konulu Sempozyum Düzenlenecektir....
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK'in Fakültemizi ziyareti......
13.11.2013 TARİHİNDE DENİZ TİCARETİ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE GEMİ, DONATAN, DONATMA İŞTİRAKİ, GEMİ ADAMLARI VE KAPTAN KAVRAM VE KURUMLARININ ...


Duyurular
BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMLARI
KONFERANS (YENİ): TİCARİ İŞLETME HUKUKU ÇERÇEVESİNDE TACİR,TİCARET SİCİLİ,TİCARET ÜNVANI, İŞLETME ADI, TİCARİ DEFTERLER, ACENTELİK KAVRAM VE KURUMLARININ TANITILMASI
Avrupa – Çin İnsan Hakları Enstitüsü ve CEHAMER işbirliği...
2013 YILI YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ
HUKUK FAKÜLTEMİZİN BAŞARISI...
ÜCRETSİZ ALMANCA DİL KURSU...
SEMPOZYUM: VERGİ YAPTIRIM HUKUKU SİSTEMİNİN SORUNLARI VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI
KONFERANS: 11 NİSAN 2013 TARİHİNDE, 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN SERMAYE ŞİRKETLERİ HUKUKUNA İLİŞKİN KAVRAM VE KURUMLARIN TANITILMASI KONULU BİR KONFERANS DÜZENLENECEKTİR.
TÜRK-ALMAN YARGITAYLARI BULUŞMASI...
2012-2013 AKADEMİK DANIŞMANLAR LİSTESİ (YENİ)
Deniz Ticaret Hukuku konulu konferans (Yeni)
Ticari İşletme Hukuku alanında Konferans duyurusu (Yeni)
6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLERE İLİŞKİN KAVRAM VE KURUMLARIN TANITILMASI KONULU KONFERANS
24-25 Eylül 2012 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi evsahipliğinde "Uluslararası Hukuku ve Adaleti Yeniden Düşünmek" konulu bir uluslararası konferans düzenlenecektir.
Hukuk Kulübü ve Uluslararası Hukuk Kulübü Sosyal Yardımlaşma Çalışması 1
III. Konferans: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Limited Şirketlere İlişkin Kavram Ve Kurumların Tanıtılması
Sınav Esasları Hakkında Önemli Duyuru
Aile İçi Şiddete Bilimsel Yaklaşım ve Çözüm Önerileri Kolokyumu
Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu...
Sit Alanları ve Tescilli Eserlere İlişkin Konferans...
Hukuk Fakültesi


İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 yılında Üniversitemizin yapılanması içinde yerini almış ve aynı yıl eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Kuruluşundan günümüze uzanan süre içinde; üst düzeyde, çağcıl bir hukuk eğitimi vermek fakültemizin amacını oluşturmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için Hukuk Fakülte’sinde büyük önder Atatürk’ün çağdaş batı uygarlığına ulaşma ereği doğrultusunda; temeli insan hakları, laiklik, kişi hak ve özgürlükleri, parlamenter demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü, sosyal haklar ile bütün bu değerleri kucaklayan hukuk devleti ilke ve düşüncesi çağcıl eğitim anlayışının esaslarını göstermektedir.

Hukuk Fakültesi’nde uygulanan nitelikli hukuk eğitimi denildiği zaman bundan sadece mevzuatın öğretilmesi anlaşılmamalıdır. Bu eğitim tarzının ötesinde; eğitimin esası; ezbercilikten uzak davranan, hukuki olayları ve sorunları aklın, mantığın ve vicdanın terazisinde tartabilen, yorum yapma yeteneğine sahip, çatışan çıkarları doğru ve kararlılıkla değerlendirip dengeleyebilen, insan hakları ve hukuk devletini gözeten hukukçuları yetiştirmek olarak tanımlanmak gerekir.

Kurulduğundan bu yana yoğun bir biçimde ulusal ve uluslararası planda çeşitli düzeyde akademik sempozyum, kolokyum ve diğer toplantılar düzenleyen Hukuk Fakültemiz 2004 yılından beri Avrupa Birliği Projesi olan Erasmus/Socrates değişim programıyla, Yıllık Yaz Akademisi etkinliğiyle öğrencilere uluslararası eğitim olanaklarından yararlanmayı da sağlamaktadır. Mecburi hazırlık sınıfı uygulamasına son veren fakültemiz, sadece İngilizce değil, diğer yabancı dillerin de öğrenilmesi için kurslar düzenlemektedir. Örneğin, iki yıldan bu yana, Fakültemizde, Alman ve Avusturyalı öğretmenler tarafından “Almanca Dil Kursları” düzenlenmektedir. Fakültemizin isteğe bağlı yabancı dil öğretme programı zenginleştirilerek sürdürülecektir.

Yüksek Lisans ve Hukuk Doktorası lisansüstü programlarını başarıyla uygulayan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hakim, savcı, avukat gibi mesleklere mensup hukukçular lisansüstü eğitimlerini sürdürmektedirler.