Sitede Rehberde   
Fakülteler
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Ders detay

Osmanlı Türkçesine Giriş I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
TDE1003 1 Osmanlı Türkçesine Giriş I 4/0/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Osmanlı alfabesinin genel özelliklerini tanımak; kelimelerin ve Türkçe eklerinin Osmanlı harfleri ile nasıl yazıldıklarını kavramak, seçilen Osmanlı harfli Türkçe metinleri okumaktır.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Vahit Türk
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 15:00-16:45 Amfi Z -D-3; Perşembe 09:00-10:45, Amfi Z-D-4
Görüşme Saatleri ve Yeri Vahit Türk, Perşembe 11:00-13:00, 3-D-09
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Yazma, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama-Alıştırma
Temel Kaynaklar -Develi Hayati (2009), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Kesit Yayınları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar  

Timurtaş, Faruk Kadri (2009), Osmanlı Türkçesine Giriş I, Alfa Yayınları, İstanbul.

Devellioğlu, Ferit (2006), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara.

Develi Hayati (2006), Osmanlı’nın Dili, 3F Yayınları, İstanbul.

Ergin, Muharrem (1982), Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.
 
Sami, Şemsettin Sami (1996), Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Osmanlı Türkçesi hakkında genel bilgiler, alfabe kavramı, Arap alfabesi ve özellikleri Sözlü anlatım ve yazılı uygulama
2. Hafta Arap harflerinin özellikleri Sözlü anlatım ve yazılı uygulama
3. Hafta Arap harflerinin özellikleri Sözlü anlatım ve yazılı uygulama
4. Hafta Türkçe Ünlülerin Arap harfleriyle yazımı Sözlü anlatım ve yazılı uygulama
5. Hafta Türkçe eklerin yazımı Sözlü anlatım ve yazılı uygulama
6. Hafta Metin okuma ve yazma Sözlü anlatım ve yazılı uygulama
7. Hafta Türkçe kelime ve eklerin yazılışı Sözlü anlatım ve yazılı uygulama
8. Hafta Vize
9. Hafta Türkçe kelime ve eklerin yazılışı Sözlü anlatım ve yazılı uygulama
10. Hafta Türkçe kelime ve eklerin yazılışı Sözlü anlatım ve yazılı uygulama
11. Hafta Metin okuma ve yazma Sözlü anlatım ve yazılı uygulama
12. Hafta Metin okuma ve yazma Sözlü anlatım ve yazılı uygulama
13. Hafta Metin okuma ve yazma Sözlü anlatım ve yazılı uygulama
14. Hafta Metin okuma ve yazma Sözlü anlatım ve yazılı uygulama
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 10 10
Final 1 50


Program Çıktıları
PÇ-1PÇ 1.Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceleyerek; Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
PÇ-2PÇ 2. Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir. Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma olanağı bulur.
PÇ-3PÇ 3. Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilir.
PÇ-4PÇ 4. Atatürk İlkeleri ve inkılâpları konusunda bilgi edinir.
PÇ-5PÇ 5. Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihsel gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve bilimsel çeviriyazı alfabesine aktarır.
PÇ-6PÇ 6. Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerine, araştırma metotlarına, bilgi ve teorilerine sahiptir.
PÇ-7PÇ 7. Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında, kullanır ve uygular.
PÇ-8PÇ 8. Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla çözümler üretir ve bir çalışma ekibi üyesi olarak sorumluluk alır.
PÇ-9PÇ 9. Türk Dili ve Edebiyatı Programı ile ilgili sorunları analiz ederek, sorunlara yönelik çözümleri somut verilerle destekler ve bu verileri ilgili alandaki uzmanlarla paylaşır.
PÇ-10PÇ 10. Türk Dili ve Edebiyatı alanında gerçekleştirilen çeşitli kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklere katılır, bu etkinliklerde görev alır.
PÇ-11PÇ 11. En az bir yabancı dili bilerek alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri toplar, çözümler ve yorumlar.
PÇ-12PÇ 12. Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dilbilim açısından eleştiri yapar.
PÇ-13PÇ 13. Bilgisayar, bilişim ve bilgi teknolojilerini alanı için verimli bir şekilde kullanır.
PÇ-14PÇ 14. Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilincini kazanır.
PÇ-15PÇ 15. Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
PÇ-16PÇ 16. Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve etik değerleri gözetir.
Öğrenim Çıktıları
ÖÇ-1Osmanlı alfabesini tanır.
ÖÇ-2Kelimelerin Osmanlı harfleriyle nasıl yazıldığını bilir.
ÖÇ-3Türkçe eklerin Osmanlı harfleriyle nasıl yazıldıklarını bilir.
ÖÇ-4Osmalı alfabeli Türkçe metinleri latinize edebilir.
ÖÇ-5Türkçe bir metni Osmanlı harfleriyle yazabilir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 1                
ÖÇ 2                
ÖÇ 3                
ÖÇ 4                
ÖÇ 5