Sitede Rehberde   
Fakülteler
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Ders detay

Viroloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MBG6005 Viroloji 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Viroloji dersinin kapsamında viral çeşitlilik, virüs yapısı, genetik düzenlenmeleri, konakçı ile ilgili ilişkileri, enfeksiyon potansiyelleri ve stratejileri, hastalıklarla ilişkileri ile ilgili bilgilerin öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar İyi İngilizce bilmek
Öğretim Üyeleri Yard. Doç. Dr. Atok Olgun
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Henüz belirlenmedi
Görüşme Saatleri ve Yeri Hergün, Yard. Doç. Dr. Atok Olgun, MOBIGEN, 4349
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı (ppt sunumu), öğrenci sunumları, demonstrasyon (animasyon)
Temel Kaynaklar
Chiu, W. And Burnett, R. M. (Eds) (1997). Structural Biology of Viruses. Oxford University Press, Oxford. ISBN 0195118502
Cann, A. J. (2000).  RNA Viruses: A Practical Approach. Oxford University Press, Oxford ISBN 0199637172
Cann, A. J. (2001) . Principles of Molecular Viroloji. Academic pres ISBN 0-12-158533-6
Dimmock, N.,Easton A. And Leppard, K. (2006). Introduction to Modern Virology. John Wiley & Sons ISBN-13:978-1405136457
Carter, J. And Saunders, V. (2007). Virology: Principles and Applications. Wiley ISBN-13: 978-0470023877
Wagner, E.K.,Hewlett, J., Bloom, D. C. and Camerini, D. (2007). Basic Virology. Wiley-Blackwell ISBN-13: 978-1-4051-4715-6
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Viroloji tarihi, Satellitler, Viroidler ve prionlar, Canlı konak sistemler,Hücre kültür Yöntemleri, Serolojik/immünolojik yöntemler Sözlü anlatım
2. Hafta Yapısal çalışmalar, Moleküler Biyoloji, Virüslerin sınıflandırılması Sözlü anlatım
3. Hafta Virüs partiküllerinin oluşumu, Zarlı ve Zarsız virüsler, Kapsid simetrisi, Kompleks virüs yapıları Sözlü anlatım, öğrenci sunumları
4. Hafta Virüs genomları, Virüs genetiği Sözlü anlatım, öğrenci sunumları
5. Hafta Virüsler arasında genetik ve genetik olmayan interaksiyon Sözlü anlatım
6. Hafta Genom yapıları: dsDNA, ssDNA (+ anlamlı),dsRNA, ssRNA (+anlamlı), ssRNA (- anlamlı), ssRNA-RT (+ anlamlı) ve dsDNA-RT virüsler Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav Analiz ve sentez
8. Hafta Virüsler de replikasyon çevrimi Öğrenci sunumları
9. Hafta Virüsler de ekspresyon: Genetik bilginin ekspresyonu, prokaryot gen ekspresyonunun kontrolu Sözlü anlatım, öğrenci sunumları
10. Hafta Bakteriyofaj lamdada da gen ekspresyonunun kontrolü Sözlü anlatım
11. Hafta Ökaryot gen ekspresyonunun kontrolü, Viral vektörler Sözlü anlatım
12. Hafta Virüs konak ilişkisi, bitkilerde ve hayvanlarda virüs enfeksiyonu Sözlü anlatım
13. Hafta Virüslerle işkili hastalıklar Sözlü anlatım
14. Hafta Virüs kanser ilişkisi Sözlü anlatım
15. Hafta Final haftası
16. Hafta Final haftası
17. Hafta Final haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Final 1 60


Program Çıktıları
PÇ-1Matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerden elde edilen verileri moleküler biyoloji ve genetiğin kapsadığı tüm alanlarla ilgili problemlere uygulayabilme.
PÇ-2Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili tüm problemleri tanımlama, modelleme ve çözüm yolları üretme becerisi.
PÇ-3Tanımlanan problem doğrultusunda analitik yöntemlerle süreci başlatabilme, ilerletebilme ve sonuçlandırma yetisi.
PÇ-4Moleküler biyoloji ve genetik bölümünün başlıca çalışma alanı olan canlılar hakkında var olan tüm bilgileri genel anlamda kavrama yetisi.
PÇ-5Bilimsel gelişmelere araştırma ve geliştirme yetileri ile katkılarda bulunma.
PÇ-6Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi.
PÇ-7Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel teknikleri ve hesaplama yöntemlerini kullanabilme.
PÇ-8Ulusal veya uluslar arası toplumsal sorunlara çözüm odaklı, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını uyumlu bir şekilde yapabilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme yetisi
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
PÇ-10Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
PÇ-11Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
PÇ-12Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.
PÇ-13Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, alanı ve ilgili alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme.
Öğrenim Çıktıları
ÖÇ-1Virüs, viroid ve prion tanımlarını yapabilme ve virüs tiplerini ayırt edebilme
ÖÇ-2Virüslerin genetik sistemlerini tanıyabilme
ÖÇ-3Virüs ve konakçı ilişkisini anlayabilme
ÖÇ-4Virüs bulaşma stratejisini kavrama
ÖÇ-5Virüslerin hastalıklar ile ilişkisini kavrayabilme
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13
ÖÇ 1             
ÖÇ 2             
ÖÇ 3             
ÖÇ 4             
ÖÇ 5