border=  border=
Araştırma ve Bilimsel Yayınlar

2016 yılına ait bilimsel yayınlar: 

Güzelci, O.Z., Amasya Yalıboyu Evleri Üzerine Bir Biçim Grameri Çalışması, Arkitekt Dergisi, sayı 526, 50-72, 2016.​

 

2015 yılına ait bilimsel yayınlar:

Güzelci, O.Z., Güzelci, H., An Experimental Study On Generation Process Of Geometric Patterns, XVIII. Generative Art Conference (GA2015), Venice, 2015.

Güzelci, O.Z., Kişiselleştirilmiş Bir Akıllı Ulaşım Bilgilendirme Sistem Önerisi, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication -TOJDAC,Volume 5, Issue 4, 2015.

Melikoglu A. S., Usta G., “The First Year in Design Education; Abstract-Concrete Problem Centered Model”, 4th World Conference on Design&Arts, Christian University St.Petersburg,Russia, 26-28 June 2015.

Melikoğlu, A. S., “Tasarımda Yaratıcı Düşünme”, 4.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, MSGSÜ, 2015.

Kutlu, R., Ekmekci, T. O., "Mekansal İletişimde Tasarımın Rolü- İç Mimarlık Proje Stüdyosu Deneyimi", 4.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, MSGSÜ, 2015.

Özbek, D., "Şiirsel İmgelem Olarak Mekanı Düşlemek: Gaston Bachelard'ın Mekan Düşüncesi", 4.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, MSGSÜ, 2015.

Manav, B., Güzelci, H., “Transparency-Light and Time at Museums”, International Congress Lights On: Cultural Heritage and Museums, Porto, Portugal, 20- 22 July 2015.

Güzelci, O.Z., Evrimsel Yaklaşımların, Çok Kriterli Mimari Tasarım Problemleri Üzerinden Tartışılması, IX. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Özyeğin Üniversitesi, 2015.

 

2014 yılına ait bilimsel yayınlar:

İslamaoğlu, Ö., Usta, G. (2014),User Consideration About Dwelling and Its Environment Trabzon- Turkey TOKİ Dwelling Sample, International Journal Of Academic Research, vol 6, no.3, may2014, pp. 65-72

Usta, G., Yanarateş, D., Yalçın, F.,  Experimental Studio Oriented Innovative Thinking Mode: The Case Study  of IKU- Interior Architecture for First Year Design Studio, 4  th Annual International Conference on Architecture, 7-10 July 2014, Athens, Greece.

Usta, G, Usta A., Mimarlık Eğitiminde ve Tasarımında Empatik Yaklaşım, Mimarlık- Akademi Sempozyumu- Mimarlık Eğitiminde Pedagoji ve Pratik arasında Var olmak,  ( Davetli konuşmacı), 04-05 Aralık 2014, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul

Usta, G., Yanarateş, D., Yalçın, F., Experimental Studio Oriented Innovative Thinking Mode: The Case Study  of IKU- Interior Architecture for First Year Design Studio, 4  th Annual International Conference on Architecture, 7-10 July 2014, Athens, Greece.

Manav B, Eceoğlu A. (2014) An Analysis and Evaluation on Adopting Kolb’s Learning Theory to Interior Design Studiowork. International Journal of Academic Research Part A; 6(5), 153-158. DOI: 10.7813/2075-4124.2014/6-5/A.22

Manav B, Ertürk Z. (2014) A Protest Against Academic Taylorism; A New Approach to Interior Design Education. Beyond Architecture New Intersection and Connections, Proceedings of the ARCC/EAAE 2014, International Conference on Architectural Research, pp:171-178.

Kutlu, R., Manav, B, (2014), “Aydınlatma Tasarımının Mağaza İmajı Üzerine Etkileri”, 1.Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, 13-14 Mart 2014,İstanbul.

Manav B, (2014) Hand in Hand to Design A Child-Friendly Environment;A Design Practice, IJADE Conference 2014:Collaborative Practices In Arts Education,Tate Liverpool, 24-25 October.

Kutlu, R., Manav, B., (2014), “Aydınlatma Tasarımının Mağaza İmajı Üzerine Etkileri”, 1.Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, 13-14 Mart 2014, İstanbul, s:185-192

Garip, S.B., Garip, E. “Developing a Model For Public Green Areas in Istanbul: Handmade Urbanism as a Participatory Activity Which Integrates School Interiors and Outdoor Spaces”, International Journal of Natural and Engineering Sciences,  p. 01-06, Vol.8 (1), 2014_ ISSN: 1307-1149, Indexed in ISI Master Journals, SCOPUS, DOAJ, INDEX COPERNICUS.

(Garip, S.B.; Garip, E.) “Copying The Urban Identity And Pasting To Residential Architecture: “Themes” For Gated Settlements In Istanbul”, 3rd International Environment and Design Congress, Aralık 2014.

Manav, B. ,Eceoğlu,   A.    (2014), An Analysis and Evaluation on Adopting Kolb' s Learning Theory to Interior Design Studiowork.  International Journal of Academic Research, Doi: 10.7813/2075-4124.2014 (Yayın No: 1362778)

Melikoğlu A. S.,Fitoz İ., (2014),  “Mekanın Yaşanabilirliği Üzerine Sistematik Bir Çözümleme”, Tasarım+Kuram Dergisi, ISSN: 13022636, cilt 10, sayı 18, 137-148

Uyanık K. “City Museum :Restoring the Bursa Orhangazi Square”  The Inclusive  Museum Uluslararası Kongresi (06-08 Ağustos 2014) Los Angeles ABD

Adıgüzel Özbek, D. and Erikci, S. (2014), The Redefinition of the City in the Slow City Movement: The Example of Akyaka in Turkey, ICONARCH-II - International Congress of Architecture II, Selçuk University, 20-22 November 2014, Konya, Turkey, s:235-244. ISBN 978-975-448206-5

Adıgüzel Özbek, D. and Erikci, S. (2014), Slow City Movement is An Utopia of Livable City?, 2nd ICAUD International Conference in Architecture and Urban Design, Epoka University, Tirana, Albania, 08-10 May 2014. ISBN 978-9928-135-12-4. http://dspace.epoka.edu.al/mobile/bitstream/handle/1/963/118.pdf?sequence=1

Erikci, S. and Adıgüzel Özbek, D. (2014), A System Proposal over the Integratıon of Buıldıng-Energy and Technology Applıcatıons in the Archıtectural Desıgn Process, ARCHDESIGN '14 / Architectural Design Conference on Design Methodologies, Mimar Sinan Fine Arts University, 08-10 May 2014, Istanbul, Turkey, s:417-424. ISBN: 978-605-5120-76-4

Erikci, S. and Adıgüzel Özbek, D. (2014), Integration of Bep-Tr Methodology to the Architectural Education, International Conference on Unspoken Issues in Architectural Education on April 3-4, 2014 Famagusta, North Cyprus, s: 151-157, ISBN 978-975-8401-91-8

Ertürk, Z., Terlemez, A.K., Uyanık, K., Guzelci, O. Z. ve Güzelci, H., Transformation of an Old Castle to a Cultural Environment by Conservation and Adding New Building, International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures (REHAB), Tomar, 2014.

Ertürk, Z., Ertürk N.,Güzelci H., Güzelci O. Z. ve Terlemez, A.K., Removing Barriers Between the Museum and the Community: Kayseri Archeological Museum Project, Seventh International Conference on the Inclusive Museum, Autry National Center of the American West, Los Angeles, 2014.

Aslan, E., Ertürk, S., Güzelci, O. Z. ve Ertürk, Z., A Different Way in Creative Art and It’s Education, International Journal of Art and Design Education (İJADE), Liverpool, 2014.

Güzelci, O., A Shape Grammar Based Expert System to Generate Traditional Turkish House Plan Layouts, XVII. Generative Art Conference (GA2014), Roma, 2014.

Güzelci, O.Z., Çok Modlu Ulaşım Sistemi ile Öğrenciler İçin Ulaşım Güzergahları Üreten Bir Algoritma Önerisi: Maltepe İlçesi’ndeki Liseler Üzerine Bir Uygulama, 8. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, İzmir İleri teknoloji Enstitüsü, 2014.

Ertürk, Z., Terlemez, A.K. ve Güzelci, H. “A New Approach to Design and Art Education” The fifth iJADE international conference, Marintime Museumi Liverpool, 2014.


Son Güncellenme Tarihi
2017-06-19 16:18:54