border=  border=
Okullarda Müdür Yardımcılarının

OKULLARDA MÜDÜR YARDIMCILARININ AKADEMİK, YÖNETSEL YETKİNLİK VE BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI®

 

“MÜDÜR YARDIMCISI OLDUNUZ PEKİ ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ®

Programın Amacı:

Bu programın amacı, Okullarda Müdür Yardımcılığı kadrosunun  yöneticilik, liderlik ve akademik becerilerini geliştirmektir.  

Program  bitiminde katılımcılar yöneticilik/liderlik kavramını öğrenecekler, astlarını farklı bir bakış açısı ile değerlendirme becerileri kazanacaklar. Okul Üst Yönetimi, tüm  müdür yardımcıları, bölüm/zümre başkanları ile iş birliği içinde çalışarak K-12 düzeyin ’de eğitim ve öğretimin amacına ulaşılabilmesi için gerekli ortamı nasıl hazırlayacaklarını; müfredatta tam öğrenme, zengin içerik ve bireysel farklılıklara dayalı akademik üstünlüğü nasıl sağlayacaklarını, mevcut sistemleri etkin bir biçimde nasıl işleteceklerini, okulun öğretim stratejilerine gerektiğinde yeni sistemler önererek, tüm öğrenci ve öğretmenlerin akademik, yönetsel ve davranışsal yetkinliklerini takip ederek okulda disiplin, tutum ve yön birliğinin oluşmasını nasıl yapılandıracaklarını öğreneceklerdir. 

 

Program  İçeriği:

OKULLARDA DÜZEY MÜDÜR YARDIMCILIĞI MODELİ

“Doğru Süreçler = doğru ve etkin  sonuçlar ”

• Süreç Modeli

• Sistem Modeli

• Bürokratik Model

• Yatay Model

• Piramit Model ve

• Entegre Model

 

OKULLARDA DÜZEY MÜDÜR YARDIMCILARININ YÖNETSEL ROLÜ

Yönetsel, ilkeler, terimler ve kavramlar

• Yönetimin Üç Boyutu

• Yönetsel İşlevler

• Bölüm, Zümre Yönetim ve Organizasyonu

• Öğretmenlik ve Yöneticilik Rolleri Arasındaki İkilem

• Yetkinlikler & Yönetici yetkinlikleri ,

• Müdür Yardımcısın Yetkinlik Bazlı İş Tanımı

• Yeni Nesil Müdür Yardımcıları

 

Uygulamada Örnek Müdür Yardımcıları

 

BİR MÜDÜR YARDIMCISININ YETKİNLİK KİTİ

• Koçluk ve Mentorluk

• Toplantı Yönetimi 

• Etkili Sunum

• Dinleme

• Gözlem

• Problem Çözme

• Proaktif Davranış ve İletişim” veli, öğrenci, öğretmen vb..) İyi İletişim, Etkin Yönetim İçin Neden Hayati Önem Taşır?

• Takım yönetimi

• Çatışma Yönetimi

• Zaman Yönetimi

• İkna Etme 

• Etkili Sunum

• Proaktif Davranış ve İletişim

• Duygu Kontrolü 

• Karar Verme

• Planlama

• Geri  Bildirim

• İleri Bildirim

• Bilgi İzleme vb.

 

Uygulamada Örnek Müdür Yardımcıları

 

MÜDÜR YARDIMCILARININ LİDERLİK ROLÜ

• Müdür Yardımcısı Liderlik Standartları ve Yetkinlikleri

• Müdür Yardımcısının Pedagojik Liderlik Takımlarındaki Rolü

• Müdür Yardımcısı Performans Hazırbulunuşluğu

• Durumsal Liderlik 

• Sorumlu Olduğu Düzey ve Zümrelerle Aynı Dili Konuşmak

” Etkin zümreler, etkin okullar oluşturur”

 

Uygulamada Örnek Müdür Yardımcıları

 

OKUL KÜLTÜRÜ ve İKLİMİ

• Okul Kültürü ve İklimi

• Müdür Yardımcıları Okul Kültürünü Nasıl Etkiler?

Uygulamada Örnek Müdür Yardımcıları

 

KARAR VERME TEKNİKLERİ

• Karar Verme Niçin Müdür Yardımcıları İçin Önemli Bir Eylemdir?

• Akıllı Karar Verme Teknikleri “akademik-yönetsel”

• Sorumlu Oldukları Düzeyde Ne Tür Kararlar Alırlar?

 

Uygulamada Örnek Müdür Yardımcıları

 

ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ

 

• Müdür Yardımcılarının üzerindeki baskılar  ve stres

• Stres ve baskılarla başa çıkma

• Zamanı planlama

• Zaman yönetimi ve iş yükü dengesi

• “Uyum Sağlama” stratejisi modeli

 

Uygulamada Örnek Müdür Yardımcıları

 

EĞİTİM/ÖĞRETİM  VE MÜFREDAT YÖNETİMİ

• Ulusal Müfredatın Takibi

• Alternatif Müfredatın Takibi ve Akreditasyon 

• Ders Planlarının Takibi

• Müfredat Harita Takibi

• Düzey Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Takibi

 

Uygulamada Örnek Müdür Yardımcıları

 

ÖĞRETİMİN ANALİZİ VE GELİŞTİRLMESİ

 

• Sınıf Gözlemleme

• İzleme ve Değerlendirmede Kullanılan Farklı stratejiler

• Veri Analizi

• Verilerin Değerlendirilmesi

 

Uygulamada Örnek Müdür Yardımcıları

 

DENETLEME ve DEĞERLENDİRME RUTİNLERİ

• Nöbetler vb.

• Tedarikçi Denetleme ve İletişim “servis, yemek, temizlik, güvenlik vb.”

• İç Akreditasyon Değerlendirme

• Düzey Akademik  Öğretimin Kalitesinin Değerlendirilmesindeki rutinler

 

Uygulamada Örnek Müdür Yardımcıları

 

KURUL ve KOMİTELERDEKİ RUTİNLER

• Kurul ve Komite Toplantılarını Daha Anlamalı Hale Getirmek

• Akademik Kurul & Sorumluluklarımız

• Mesleki Gelişim Komitesi ve Sorumluluklarımız

• Kalite ve Akreditasyon Komiteleri

• ŞÖK ve Sorumluluklarımız

• Tören Komitesi ve Sorumluluklarımız

• Rehberlik Koordinasyon vb...

 

Uygulamada Örnek Müdür Yardımcıları

 

MÜDÜR YARDIMCILARININ OKUL DOKÜMANTSAYON YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ

• Okul Gelişim Planındaki Roller

• Misyon, Vizyon

• Amaç, Hedef ve Eylem Kartlarının Uygulanmasındaki Roller

• Akademik ve Yönetsel Politikaların Uygulanmasındaki Roller

• Sorumlu Olduğumuz Düzey Zümre ve Bölüm Gelişim Planındaki Roller

• Sorumlu Olduğumuz Düzey Zümre ve Bölüm İş Planındaki  ve Sosyal Kontratlardaki Roller

• Yönetsel ve Akademik El Kitapları

• e-okul

• Yönetmeliklerin Takibi

• Prosedürler 

• Talimatlar

• Formlar, Listeler vb.

• Kayıtlar

• Sorumlu Olduğumuz Düzeyin Veri Piramidi

 

Uygulamada Örnek Müdür Yardımcıları

 

MEB ve OKUL RUTİNLERİ

• MEB ve Okul Prosedürleri

• MEB Müfredat

• MEB ve Okul Dosya, Arşiv ve Mevzuat

• MEB Teftiş Süreçleri

• Okul ve Sorumlu Olduğu Düzey Dokümantasyon Hiyerarşisi

• Kurum Net

• Okul ve Sorumlu Olduğu Düzey Dokümantasyon Hiyerarşisi

• Öğrenci İşleri ve  Takibi

• Sınıf ve Nöbet Defterleri vb...

 

Uygulamada Örnek Müdür Yardımcıları

 

KRİZ ve RİSK YÖNETİMİ

• Kriz Planındaki Rollerimiz

• Tatbikatlardaki Rollerimiz

• Düzey Akademik ve Yönetsel Risk Yönetimindeki rollerimiz

• Nöbetler, geziler ve etkinliklerdeki rollerimiz

 

Uygulamada Örnek Müdür Yardımcıları

 

Program Formatı ve Süresi: “10 Hafta Sonu Cumartesi Günleri”

Eğitim, vaka analizleri, testler ve grup çalışmaları.

10 Gün X  6 saat = 60 saat

Program Ücreti: 900TL + KDV’dir.

 

Kimler Katılmalı?

Yöneticiler, yönetici adayları, yeni yöneticiler ve bilgilerini tazelemek isteyen yöneticiler. 

 

 

Zafer ERKOÇ

Öğretim Görevlisi

z.erkoc@iku.edu.tr

0212 498 4667

0532 2381839

Not: Eğitim tasarımının kullanılma hakkı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Zafer Erkoç ‘a aittir. Yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

Ders akış zaman planı

1. Ders 10:00- 11:00

2. Ders 11:15- 12:30

            12:30 -13:30 Öğle Yemeği

3. Ders 13:30- 14:30

4. Ders 14:45- 16:00

 

Detaylı Bilgi İçin;

g.cetin@iku.edu.tr, b.alioglu@iku.edu.tr


Son Güncellenme Tarihi
2017-06-12 13:28:26