border=  border=
Sık Sorulan Sorular

Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin kayıtları nasıl yapılmaktadır?​
Üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları şahsen veya belirledikleri vekilleri aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler ilan edilir. 

Ders muafiyeti nedir?
Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrencinin; ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yerleştirilmesi halinde, ders muafiyet talebinin öğrenci tarafından Üniversiteye ilk kaydını takip eden on iş günü içinde yapılması gerekir. Ders muafiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği, ilgili bölüm veya program tarafından değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin intibakı yapılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilen sonuç, öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınmaz.

YNO ve GNO nasıl hesaplanmaktadır?
YNO, öğrencinin o yarıyıl izlediği derslerin her birinden aldığı başarı notlarına karşılık gelen katsayılar ile derslerin AKTS değerlerinin çarpılmasıyla bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir. GNO ise, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programına başlamasından itibaren aldığı derslerin tümü göz önüne alınarak aynı yöntemle hesaplanır. YNO ve GNO, virgülden sonra iki hane yürütülerek hesap edilir.

Koşullu ders ne demektir? Bölümümde/Programımda koşullu ders var mıdır? 
İlgili kurul tarafından belirlenen koşullar dâhilinde alınabilen derse, koşullu ders denir. Koşullu dersler, bölüm/program başkanlığınca ilgili kurula önerilir, bu kurulun ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

Bütünleme sınavına kimler girebilir?  
Final sınavına girme hakkı elde edenlerden; final sınavında başarısız ve şartlı başarılı olan öğrenciler, sınava girme şartlarını sağladığı halde, final sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

Bir dersin final sınavına giremedim bu dersten bütünleme sınavına girebilir miyim?  
Final sınavı gerektirmeyen uygulamalı derslerden (laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri) başarısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar. Dersten devamsızlık nedeni ile başarısız olmayan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

Bütünleme sınavı notum final notumdan daha düşük? Harf notu verilirken final notu mu, bütünleme notu mu dikkate alınacak?  
Bütünleme sınavı sonunda oluşan başarı notu nihai not olmayıp, ilgili yarıyıl sonunda oluşan en yüksek not başarı notudur.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı var mıdır?
Evet, Erasmus Değişim Programı kapsamında her yıl birçok Avrupa ülkesinden İstanbul Kültür Üniversitesi'ne öğrenciler gelmekte ve üniversite olarak anlaşmalı olduğumuz kurumlara öğrenci gönderilmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Yaz Öğretimi var mıdır? Yaz Öğretiminde en fazla kaç AKTS/KREDİ alınabilir? Başarı değerlendirmesi nasıl yapılır?
Evet, Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 30 AKTS kredi toplamı kadar, ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenci 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir. Yaz öğretiminde öğrencinin ilgili dersteki/derslerdeki başarı durumunun saptanması, güz ve/veya bahar yarıyıllarında açılan dersteki/derslerdeki gibidir.

Askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır?
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrencilerin Askerlik İşlemleri Askerlik Şubesi Başkanlıkları tarafından YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Askerlik Şubesi Başkanlıklarına EK-C2 belgesi gönderilmeyip, gerekli durumlarda öğrenci talep ederse Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından EK-C2 belgesi düzenlenerek verilmektedir.

Kayıt dondurma nasıl yapılır?
Kayıt yenileme işlemini tamamlayan öğrenci, kayıt dondurma isteğini dilekçe ve öğrenci kimlik kartı ile Akademik takvimdeki ilgili süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirir. Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine göre bağlı bulunduğu akademik birimin yönetim kurulu kararı ile bir veya iki yarıyıl kayıt dondurulabilir.  Öğrencilerin bir seferde iki yarıyıl, tüm öğrenim sürelerinde toplam dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı vardır. Bu süreler, öğrenim süreleri dışında tutulur.

Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (ÖBYS) ile ulaşabileceğim bilgiler ve yapabileceklerim nelerdir?
Dönem başlarında kayıt yenileme ve ders alma işlemlerinizi, dönem içerisinde ders ekleme-bırakma, dersten çekilme işlemlerinizi, ödeme işlemlerinizi yapabilir, staj müracaatında ve belge talebinde bulunabilir, Not durumu, sınav programı, ders programı ve çeşitli duyuruları takip edebilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (ÖBYS) şifremi unuttum ne yapmalıyım?
selfservis.iku.edu.tr adresinden yeni şifre alabilirsiniz.

Kimlik kartının kaybolması veya çalınması durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir?
Kayıp olması durumunda ulusal gazete ilanı / çalınması durumunda emniyetten alınan tutanak ve öğrenci dilekçesi ile Mali İşler Daire Başkanlığı’na kart ücreti yatırılıp, tüm evraklarla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurulur ve yeni kimlik kartı alınır.

Kişisel bilgilerimde değişiklik, düzeltme olduğu zaman ne yapmalıyım?
İsim, soy isim veya nüfus kimlik bilgilerinde (Ana adı, Baba adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali vb.) değişiklik ya da düzeltme olmuş ise yeni nüfus cüzdanı, varsa mahkeme kararının onaylı bir sureti dilekçeye eklenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat edilir.

Diplomanın hazır olup olmadığı nereden öğrenilebilir?
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan öğrenebilir.

Diplomam henüz hazırlanmamış, geçici mezuniyet belgesi almak için ne yapmalıyım?
Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, öğrenci kimlik kartı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gelerek ilişik kesme işlemlerini tamamlar. Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere ve daha sonra diploma ile değiştirilmek üzere öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir.

Diplomamı almak için gerekli olan belgeler nelerdir?
Öğrenciye mezuniyetinde verilen Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edilir. Öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alacağı diploma teslim tutanağı ile birlikte ilgili Fakülte/MYO’dan diplomasını alır. Geçici Mezuniyet Belgesi alınmamışsa öğrenci, öğrenci kimlik kartı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gelerek ilişik kesme işlemlerini tamamlar ve diploma teslim tutanağı ile birlikte ilgili Fakülte/MYO’dan diplomasını alır.

Diploma belgesinin zayii veya kaybedilmesi durumunda ne yapılmalıdır?
Diploma kaybedenler, ulusal üç gazeteye kayıp ilanı verirler. Bu ilanlarda kayıp edilen diplomanın, mezun olduğu programın adı, mezuniyet tarihi ve kaybedilmesinden dolayı geçersiz olduğu belirtilir. Diplomayı kaybeden kişinin bir dilekçe ekinde kayıp ilanının çıktığı gazeteler ile Ataköy Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelerek başvuruda bulunması gerekmektedir. Öğrenci, basım ve imza aşamaları tamamlandıktan sonra Duplicate (2. Kez verilen diploma) belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan teslim alabilir.

Çift Anadal/Yandal programı nedir ve nasıl başvuru yapılır?
İstanbul Kültür Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler, başka bir alanda Çift Anadal veya Yandal eğitimi alabilirler. Çift Anadal/Yandal koşulları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemizin İstanbul Kültür Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programının Esaslarına İlişkin Yönerge’de yer almaktadır.


Son Güncellenme Tarihi
2017-07-20 12:37:00