border= border=
Dış Paydaş Analizi Anketi

 Dış Paydaş Analizi Anketi Soruları

 1. Genel Bilgiler
  1. Kurum / Kuruluş İsmi
  2. Birimi ve Unvanı
  3. Adı Soyadı
  4. Telefon Numarası
  5. E-Posta Adresi
    
 2. İstanbul Kültür Üniversitesi birimleri hakkındaki görüşleriniz
  1. Rektörlük
  2. Fakülteler
  3. Enstitüler
  4. Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları
  5. İdari Birimler
  6. Merkezler
    
 3. Temasta olduğunuz birim veya birimlerle ilgili memnuniyet derecenizi belirtiniz
  1. Rektörlük
  2. Fakülteler
  3. Enstitüler
  4. Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları
  5. İdari Birimler
  6. Merkezler
  7. İKÜ Mezunlar Derneği
  8. İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi
  9. Girişimcilik Faaliyetleri
 1. İKÜ’nün temel değerleri hakkındaki görüşünüzü aşağıdaki boyutlara göre değerlendirin
  1. Şeffaflık
  2. Hesap verebilirlik
  3. Adaletli olmak
  4. Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmak
  5. Yenilikçi olmak
  6. Yaratıcı olmak
  7. Güvenilir olmak
  8. Evrensel olmak
  9. Mükemmel olmak
 1. İKÜ eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin memnuniyet dereceniz
  1. Sonuç alma
  2. Eğitim ve öğretim
  3. Araştırma ve geliştirme
  4. Uluslararasılaşma
  5. Kalite bilinci
  6. Sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler
  7. Çevrecilik
  8. Katılımcılık
  9. Danışmanlık hizmeti
  10. Toplumsal fayda sağlama
  11. Etik değerlere bağlılık
  12. Beklentilere uygunluk
  13. Ürün ve hizmet kalitesi
  14. Güvenilirlik
  15. Paydaşlarla iş birliği
  16. İletişim
  17. Yenilikçilik
  18. Tarafsızlık
  19. Şeffaflık
    
 2. Kurum personelimizin yaklaşımından memnuniyet düzeyini belirtiniz (Akademik Personel)
 1. İletişim
 2. Yeterli bilgilendirme
 3. Görev ve sorumluluk bilinci
 4. Sonuç alma
 5. Alanında kendini geliştirme ve etrafına fayda sağlama
 6. Alanında bilgi ve tecrübe düzeyinde liderlik
   
 1. Kurum personelimizin yaklaşımından memnuniyet düzeyini belirtiniz (İdari Personel)
  1. İletişim
  2. Yeterli bilgilendirme
  3. Görev ve sorumluluk bilinci
  4. Sonuç alma
 1. Kurumunuz/kuruluşunuz ile İstanbul Kültür Üniversitesi arasında yürütülen ortak çalışmaların, iş birliğinin veya koordinasyonun ne kadar etkili ve verimli olduğunu düşünüyorsunuz?

Son Güncellenme Tarihi
2016-07-21 22:17:58