border=  border=
Başvuru Koşulları

 

Başvuru Koşulları

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

• 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
• ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*
programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya
sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 80 ve not ortalamasının
en az 3 olması) puan almaları gerekmektedir.
• Doktora programına başvurabilmek için, YDS'den en az 55 puan veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan,
yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve
Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması
zorunludur.

* Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Adayların başvuru sırasında,
- Diploma fotokopisi,
- ALES Belgesi fotokopisi,
- Transkript fotokopisi,
- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
 
KESİN KAYITTA

• Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
teslim edilmelidir.
• Kesin kayıt için diploma ve transkript suretleri, ikametgâh belgesi,
nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.
* Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi

Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde
Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.
Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
fatura ( elektrik,telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.

Son Güncellenme Tarihi