border= border=
Beyin Dinamiği Araştırma Merkezi

  Üniversitemiz son yıllarda sağlık bilimleri alanında yeni bir atılım yaparak (1) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, (2) Psikoloji Bölümü, (3)“Beyin Dinamiği, Kognisyon ve Karmaşık Sistemler Araştırma Merkezi” (BEYİNMER) adı altında yeni bir araştırma/eğitim alanı geliştirmiştir.

  Beyin canlı bir varlıktır; beyni anlamak, öncelikle, onun yapısal özelliklerini, ayrıca da bu yapının mümkün kıldığı fonksiyonel süreçleri anlamayı gerektirir. Beyin-Yapı/fonksiyon ilişkisi; yapıdaki bozukluğun, beynin elektriksel faaliyetini etkilemesi ile tanımlanan epilepsi üzerinde örneklenmiştir.

  J.H Thrall (1998), 2000’li yıllarda tıp bilimlerine üç ayrı etkinin yön vereceğini belirtmiştir: (1) moleküler biyoloji ve genetik; (2) elektronik ve bilgisayar bilimleri; (3) beyin/zihin/davranış ilişkisini inceleyen dallar. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen bu tarihi konferansta, tıp bilimlerinin teknik dallarla ve ayrıca da davranışsal bilimlerle ilişki içinde olmasındaki gereklilik ortaya konmuş; beynin sadece belirli tıp dallarının, zihnin de sadece psikolojinin sorumluluk alanı olarak düşünülemeyeceği açıklanmıştır. Multidisipliner yaklaşımlar, beynin yapısındaki, süreçlerindeki ve bu iki ögenin ilişkilerindeki entegrasyonun görülebilmesine zemin hazırlamıştır.

  Beynin çalışma biçimi üzerindeki genel ifadeler, tanımsal olarak açıklama niteliğindedir; açıklamanın bilimdeki sistematiği ise kuram geliştirmeyi içerir. Beynin nasıl çalıştığı konusunda literatürde yer alan çeşitli genel kurallar vardır. Bunlardan bir gruba göre beyin seri olarak diğerlerine göre de paralel olarak işlemektedir. Ayrıca erken seçme modeli, geç seçme modeli, süzgeçle zayıflatma ve seçici kurulum gibi modeller de mevcuttur ve bunlar beynin bilgiyi aşağıdan-yukarıya sırayla işlemesini sağlarlar.
   


  Son Güncellenme Tarihi
  2014-06-09 13:08:07