border=  border=

Vizyon

PrGK’nın vizyonu, üniversitemizin dış kaynaklı ulusal ve uluslararası Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) projeleri hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitesini geliştirecek faaliyetlerde bulunarak, üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeydeki bilim, araştırma ve teknoloji gelişim sürecine katkılarını arttırmaktır. PRGK, İKÜ içinde Ar-Ge proje kültürünün yaygınlaştırılması için bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği hedefleyen ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımın teşvik edilmesi konusunda da öncü rol oynamaktadır.

 Misyon

Misyonumuz, üniversitemizin ulusal ve uluslararası Ar-Ge fon kaynaklarını kullanarak proje geliştirmesi konusunda araştırmacılarımıza destek sağlamak, hazırlanan projelerin kısa sürede hayata geçmesi konusunda araştırmacılarımızla ortak çalışmalarda bulunmak, Ar-Ge projeleri oluşturulması konusunda yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yaparak, İKÜ içinde proje hazırlanması konusunda farkındalığı arttıracak çeşitli eğitim, çalıştay, seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemektir.


Son Güncellenme Tarihi
2015-01-22 12:27:37