border=  border=
İş Geliştirme

İKÜ İş Geliştirme Ofisi, üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek, bu bağlamda genç girişimcilere ve üniversite öğrencilerine rehberlik etmek, onlara iş yaşamında ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, özgüven ve gücü kazandırmak için kurulmuş bir ofistir. Eğitim projelerinin üretilmesinden ve var olanların geliştirilmesinden sorumlu bir yatırım faaliyetleri merkezidir.

İKÜ İş Geliştirme Ofisi, aynı zamanda, üniversite içinde bir yönetim danışmanlığı birimi gibi çalışmakta; eğitim pazarındaki gelişmeler ile ilgili öngörüler oluşturmakta, eğitim projeleri ile ilgili kararlara destek olacak veriler derlemekte ve çözümlemekte, eğitim organizasyonlarının orta ve uzun vadedeki stratejilerini belirleme konusunda ilgili birimlere yardımcı olmakta, stratejileri ve hedefleri doğrultusunda yeni iş fırsatlarını belirlemekte, uygun hazırlık ve girişim ile bu fırsatları katma değerli projelere dönüştürmektedir.

Bu çerçevede; üniversite bünyesindeki öğretim görevlileri ile çok sayıda dış kaynaklı eğitim personeli İş Geliştirme Ofisi ile ortak projeler yürütme fırsatı bulabilmekte, bilgi ve deneyimlerini genç girişimciler ve üniversite öğrencileri ile paylaşabilmektedirler.


Son Güncellenme Tarihi
2017-05-16 12:12:32