border=  border=
Yaz Öğretimi (İKÜ Öğrencileri)

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ için tıklayınız.

2015-2016 Yaz Öğretimi kayıtları SAP-ORION sistemi üzerinden yapılacaktır. Sisteme, orion.iku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

1.  Yaz öğretimine kayıt yaptıracak İKÜ öğrencileri için ders seçim sürecinin işleyişini anlatan Türkçe ve İngilizce dokümanlar için: 

Yaz Öğretimi Ödeme İşlemleri yardım dokümanı için tıklayınız.
Yaz Öğretimi Ders Seçimi yardım dokümanı için tıklayınız. 

2. Yaz öğretimine kayıt yaptıracak İKÜ dışından öğrencilerin kayıt işlemleriyle ilgili düzenlemeler İKÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.


A - SÜREÇ

Yaz Öğretimi Süreci aşağıdaki gibidir:

a) Başvuru Tarihleri 
Lisans-Ön lisans: 08-14 Haziran 2016 (Saat 24.00'a kadar)
Yabancı Dil Hazırlık: 31 Mayıs-10 Haziran


b) Yaz Öğretimi Süresi 

Lisans-Ön lisans: 20 Haziran 2016– 5 Ağustos 2016
Yabancı Dil Hazırlık: 13 Haziran 2016 - 29 Temmuz 2016


c)  Final Sınavları 

Lisans-Ön lisans: 6-8-9-10-11 Ağustos 2016
Yabancı Dil Hazırlık: 1-2 Ağustos 2016

                                     
B - KOŞULLAR

1. Yaz öğretiminde açılması planlanan bir dersin kesin olarak açılabilmesi için o derse kayıtlı olması gereken öğrenci sayısı en az 5’tir. Kayıtlı oldukları lisans programlarının yedinci ya da sekizinci / ön lisans programlarının üçüncü ya da dördüncü yarıyıllarından ders almış öğrenciler için bu koşul geçerli değildir. 

2. Üniversitenin tüm programları ve bölümleri 16 Haziran 2016 saat 18.00’e kadar kesin olarak açılan dersleri, öğrenci sayılarını ve dersleri verecek öğretim elemanlarını belirlerler ve ilan ederler.

3. Kesin olarak açılan dersler bağlamında Ders Ekleme/Bırakma işlemleri 17 Haziran (Sistem Açılış: Saat 00.01)-20 Haziran 2016(Sistem Kapanış: saat 18.00) tarihlerinde yapılır ve sonuçlar Fakülte/Meslek Yüksek Okulu/Bölüm Koordinatörlerine bildirilir.

4. Herhangi bir nedenle 21 Haziran 2016 tarihinden önce Yaz Öğretiminde kesin olarak açılan derslerden vazgeçen öğrenciye ödediği ücret, vazgeçtiği her ders için 1 saatlik ders ücreti eksiği ile iade edilir; 21 Haziran 2016 tarihi itibariyle, açılmış bir ders bırakılamaz ve ücret iadesi yapılmaz. Gerekli koşulların sağlanamaması halinde açılmayan dersler için ödenen ücretler aynen iade edilir. Ücret iadesi Mali İşler Daire Başkanlığınca 25 Temmuz 2016 tarihi itibariyle yapılır.
         

C - ÜCRETLER

5. 13 Haziran 2016 tarihi itibariyle, hazırlık sınıfı için Yaz öğretiminden çekilmesi durumunda öğrenciye hazırlık sınıfı yaz öğretimi ücretinin %20 eksiği iade edilir.

6. 21 Haziran 2016 tarihi itibariyle, Fakülte/Meslek Yüksek Okulu/Bölüm Danışman onayı ve Ders Alma Çıktısını ilgili koordinatör tarafından imzalanması ile açılan derslere kayıt yapılabilir. Ders Alma Çıktıları ilgili Koordinatörler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına en geç 10 Ağustos 2016 Saat 18.00’e kadar teslim edilir. İKÜ dışından gelen öğrencilerin her türlü ders alma başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

7. Yaz Öğretimi Kredi Başına Ücret Bilgisi

2015-2016 Dönemi (KDV Dahil)
Kredi Başına Ücret       560,00 TL
 
8. İngilizce Hazırlık Yaz Okulu Ücretleri
 
2015-2016 Dönemi (KDV Dahil)
İngilizce Hazırlık Yaz Okulu     5.350,00 TL


Son Güncellenme Tarihi