border=  border=
Yönetmelik ve Yönergeler

İKÜ Tarafından Çıkarılan Yönetmelikler

 

Sürekli Eğitim Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (20.03.2017)

 

Kuruluş - Örgütlenme ve İşleyiş Yönetmeliği 

25.09.1997 / 23121 - 09.04.2009 / 27195 - 10.09.2013 / 28761

Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği
07.08.1999 / 23779 - 13.04.2003 / 25078 - 31.05.2009 / 27244 - 21.11.2010 / 27762 - 27.03.2011 / 27887
- 04.04.2011 / 27895

Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ( 27.10.2011 / 28097 )

Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (Yeni)
 05.11.2012 / 28458 - 10.09.2013 / 28761

 

* Üniversitemiz 18 Temmuz 2013 tarihli ve 30 no'lu Senato Toplantısından geçen İKÜ Önlisans ve Lisans Eğitimi Öğretim Yönetmeliğinin 16. Maddesi ve 14 Mart 2013 tarihli ve 20 no'lu Senato Toplantısında 08.01.2015 tarihinde kabul edilen Bütünleme Sınav İlkelerinde yapılan değişiklik

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
08.06.2006 / 26192 - 18.08.2012 / 28388

Yaz Öğretimi Yönetmeliği
05.08.1999 / 23777 - 23.12.2010 / 27794 - 22.04.2013 / 28626 - 26.02.2017 / 29991

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
26.12.2016 / 29930

Atatürk İlke ve İnkilapTarihi Araş.ve Uyg. Mer. Yönetmeliği
21.03.2000 / 23996

Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
01.03.2000 / 23996

İKÜ Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) Yönetmeliği
17.05.2004 / 25465 - 13.07.2012 / 28352

Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi  Yönetmeliği
18.09.2008 / 27001


İKÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uyg. ve Araş. Merkezi Yönetmeliği
12.04.2009 / 27198

İKÜ Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
12.04.2009 / 27198

İKÜ Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
12.04.2009 / 27198

İKÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
14.08.2009 / 27319

İKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
26.01.2012 / 28185

İKÜ Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
16.09.2012 / 28413

İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

02.04.2015 / 2014 – 2015 / 19 

İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 4. Maddesinde 6 Ekim 2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik

 

İKÜ Tarafından Çıkarılan Yönergeler


İş Geliştirme, Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler Birimi Yönergesi 

26.01.2017  2016 - 2017 / 11

Teknoloji ve Proje Destek Birimi Yönergesi
26.01.2017  2016 - 2017 / 11


Ar – Ge İşletme Yönergesi
23.10.1997 / 4 / 03.12.2015 / 2015-2016 /05

Yayın Yönergesi
07.11.1997 / 8

Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi
19.02.1998 / 4 - 07.06.2012 / 2011-2012 / 28 - 31.10.2013 / 2013-2014 / 4

İKÜ Öğrenci Sağlık Hizmetleri Birimi Yönergesi
17.12.1998 / 7 - 23.12.2010 / 2010-2011 / 9

Burs Yönergesi
16.09.1999 / 24

İKÜ  Staj Yönergesi
19.04.2001 / 9 - 04.04.2013 / 2012-2013 / 21 - 20.06.2013 / 2012 - 2013 / 27

İKÜ Staj Yönergesi ile ilgili 18 Temmuz 2013 tarihinde yapılan 2012-2013 / 30 nolu Senato toplantısında çıkan 15 nolu karar
 

* İKÜ Staj Yönergesi ile ilgili 16 Ekim 2014 tarihinde yapılan 2014-2015 / 05 nolu Senato toplantısında çıkan 9 nolu karar


İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
10.07.2008 / 23 - 11.02.2010 / 2009-2010 / 11

İKÜ Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi
13.03.2003 / 9 - 29.01.2009 / 2008-2009 / 9 / 2009-2010 /19

İKÜ Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi (Yeni)
 23.02.2012 / 2011-2012 / 18

İKÜ Yapı Malzemeleri Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yönergesi
13.11.2003 / 4

Prof. Dr.Dr.hc Önder Öztunalı Bilim Ödülü Yönergesi 
21.10.2010 / 2010-2011 / 5

İKÜ Yabancı Diller Merkezi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 
10.09.2007 / 21 - 29.07.2010 / 23

İKÜ Önlisans ve Lisans Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
01.07.2010 / 2009-2010 / 20 - 28.04.2011 / 2010-2011 / 21 - 21.07.2011 / 32  - 30.11.2011 / 2011-2012 / 8 - 07.06.2012 / 2011-2012 / 28 - 15.08.2013 / 2012 - 2013 / 32 - 08.01.2015 / 2014 - 2015/ 11 - 13.08.2015 / 2014-2015/26 / 26.05.2016 / 2015-2016 / 20

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
21.10.2010 / 2010-2011 / 5

İKÜ Kütüphaneleri Çalışma Esasları Yönergesi
09.12.2010 / 2010-2011 / 8

Eğitim - Öğretim Komisyonu (EKOM) Yönergesi

17.02.2011 / 2010-2011 / 14

İKÜ Çift Anadal ve Yandal Programlarının Esaslarına İlişkin Yönergesi / (2015 Öncesi girişli öğrenciler)
01.03.2012 / 2011-2012 / 19 - 25.04.2013 / 2012 - 2013 / 23 - 20.08.2015 / 2014 - 2015 / 27

 

* T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EĞİTİM ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDAN GELEN 18.04.2016 TARİHLİ VE  75850160-301.06.01-22914 SAYILI ÇİFT ANADAL PROGRAMI UYGULAMASI HAKKINDAKİ YAZI:

"Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus  olmak üzere 100 üzerinden 65'e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65'in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir." hükmünün uygulanmasında her iki anadaldaki genel not ortalamasının ikinci kez 100 üzerinden 65'e düşmesi halinde adayların ikinci anadaldaki kaydının silineceği hususunda bilgilerinizi rica ederim.


İKÜ Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
30.05.2013 / 2012 - 2013 / 25

İKÜ Örgün Eğitim Öğrencilerine Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esasları Yönergesi
20.06.2013 / 2012 - 2013 / 27

İKÜ Önlisans ve Lisans Öğretimi Özel Öğrenci Yönergesi 
31.10.2013 / 2013 - 2014 / 4

İKÜ Meslek Yüksekokulları Mesleki Uygulamalar Eğitim Yönergesi
26.06.2014 / 2013-2014 / 19

İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri Usul ve Esasları Yönergesi 

03.03.2016 / 2015-2016 /13 / 26.05.2016 /2015-2016 / 20

İstanbul Kültür Üniversitesi Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönergesi

26.05.2016 / 2015-2016 / 20

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Ödülü Yönergesi

01.12.2016 / 2016-2017 / 07

İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacıları Destekleme Programı (BİYAP) Başvuru ve Değerlendirme İlkeleri

01.12.2016 / 2016-2017 / 07

İKÜ İzin ve Görevlendirme Yönergesi
01.12.2016 / 2016-2017 / 07

 

İKÜ TARAFINDAN ÇIKARILAN İLKELER

ULUSAL VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEK PROGRAMI BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ 


Son Güncellenme Tarihi
2017-04-19 14:38:38